Estudi dels aparcaments bici fora de calçada al districte de Gràcia

Anàlisi de l’oferta i la demanda d’aparcaments de bicicleta. Recomanacions pel desplegament d’una política ciclista inclusiva i accessible.

Introducció

Els robatoris són una de les causes més dissuasives per fer servir la bicicleta. Ja sigui per por al robatori, com pel fet que algun cop s’hagi patit un robatori i no es va tornar a fer-ne ús, és a dir, dissuasió de la pràctica. Segons la darrera publicació disponible (2019) del Baròmetre de la Bicicleta de Catalunya, que dur a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat des de l’any 2014, les persones enquestades responen com a segona opció el risc de patir un robatori, només per darrere de la interacció amb el trànsit motoritzat. Un 19% de les persones enquestades declaren haver patit un robatori de bicicleta almenys un cop.

És per aquest motiu, crear una xarxa d’aparcaments segurs, no només orientat a les bicicletes convencionals, sinó també a les bicicletes elèctriques i de càrrega, és clau per desbloquejar tot el potencial de la mobilitat ciclista a la ciutat de Barcelona. Oferir aquesta possibilitat és oferir a la ciutadania, cada cop més conscienciada amb els impactes en salut i medi ambient, de fer els seus desplaçaments d’una altra manera, actuant també en aspectes com l’accessibilitat i la facilitat d’ús de la bicicleta.

Objectius de l’estudi

En el marc de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, el districte de Gràcia va donar llum verda a la realització d’aquest estudi. L’objecte d’aquest és conèixer la situació, encara que sigui de manera no exhaustiva, d’aquests aparcaments per a bicicletes fora de calçada al districte de Gràcia.

Així doncs, conèixer millor l’oferta existent ens dona una sèrie d’orientacions per tal de fer propostes de millora i, eventualment, proposar alguna mena d’oferta que permeti generar una xarxa més àmplia i doni servei a les veïnes i veïns, ja que també valorem la demanda existent.

És per això que en aquesta edició hem treballat acompanyades de CUBIC – Cooperativa d’Usuàries de la Bicicleta, per tal de donar-nos suport a l’hora de conèixer millor aquesta realitat. Aquesta cooperativa té per objectiu desplegar una xarxa d’aparcaments segurs de bicicletes a la ciutat, començat justament pel barri de Gràcia.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

Compartir

Relacionat