10 propostes per la bicicleta del BACC amb vista a les eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya

El Bicicleta Club de Catalunya-BACC presenta 10 propostes per la bicicleta, que els partits polítics haurien de tenir en compte als programes electorals per afavorir la mobilitat amb bicicleta a Catalunya la propera legislatura.

  1. Expansió i millora de la xarxa de carrils bici interurbans:  Ampliar i millorar la xarxa de carrils bici entre municipis, i garantir-ne l’amplada i la seguretat. Connectar els que ja existeixen, i crear una xarxa intermunicipal que faci possible els desplaçaments diaris amb bicicleta.
  1. Creació d’espais d’aparcament segur per a bicicletes als nodes de transport públic: En estacions de tren, autobusos i altres llocs clau de transport públic, que permetin combinar l’ús de la bicicleta amb el transport públic, i senyalitzar l’accés amb bicicleta a aquests espais.
  1. Programa d’incentius per a l’adquisició de bicicletes i equipament: Establir ajuts financers, fiscals i convenis amb botigues de bicicletes per facilitar l’adquisició de bicicletes, bicicletes elèctriques i accessoris que fomentin l’ús diari de la bicicleta com a mitjà de transport.
  1. Creació d’espais d’aparcaments segurs a l’àmbit privat: Incorporar espais d’aparcament segur de bicicletes en aparcaments públics, garatges privats existents, espais compartits a les comunitats de veïns, zones amb gran concentració de persones, centres comercials i a tots els edificis públics.
  1. Foment de la ciclologística per al transport de mercaderies: Promocionar l’ús de bicicletes de càrrega, especialment a l’àmbit de la logística de darrera milla i també amb suport a la integració en rutes interurbanes.
  1. Protocol contra l’assetjament i la intimidació a ciclistes: Establir protocols i normes per prevenir i donar resposta a l’assetjament als ciclistes de conductors de vehicles motoritzats, especialment a llocs de confluència amb trànsit.
  1. Fomentar l’accés de la bicicleta al transport públic: Compromís perquè totes les bicicletes puguin accedir al transport públic sense dificultats ni restriccions. Possibilitar el transport de bicicletes als maleters dels autobusos interurbans i disposar de places reservades i apropiades a Rodalies i FGC.
  1. Zones de Baixa Velocitat i de Seguretat Vial en àrees urbanes i perifèriques: Implementar zones de baixa velocitat (30 km/h) en àrees urbanes i periurbanes per millorar la seguretat i confort de les persones usuàries de la bicicleta, “especialment en itineraris d’accés a estacions de transport públic.
  1. Millora d’infraestructures i senyalització en itineraris per a bicicletes: Assegurar que la infraestructura ciclista tant a trama urbana com interurbana està correctament senyalitzada. Creació d’itineraris amb bicicleta entre els municipis de Catalunya amb l’objectiu que qualsevol persona se senti capaç d’arribar al seu destí, indiferentment de la seva expertesa o familiaritat amb el trajecte.

10. Solució de punts negres en rutes ciclistes: Resoldre els punts negres dels itineraris ciclistes tant diaris com de lleure, i millorar la seguretat en punts crítics com rotondes i interseccions, sobretot en rutes que connecten diferents municipis.

Aquestes 10 propostes no només representen una visió integral de la mobilitat en bicicleta, sinó que també plantegen solucions concretes per abordar els reptes actuals i futurs en qüestions de promoció de la bicicleta com a mitjà de transport. De cara a les pròximes eleccions, resulta fonamental que els partits polítics es comprometin a fomentar un model de mobilitat més sostenible, saludable i eficient a Catalunya.

Compartir

Relacionat