Radiografia Ciclista de Barcelona: Resultats de l’estudi

El BACC presenta els resultats de la RADIOGRAFIA CICLISTA DE BARCELONA, un estudi que ha analitzat l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a  la ciutat durant els mesos de setembre i octubre de 2022 i febrer de 2023.

Aquesta radiografia es divideix en dos informes, per una banda, l’Anàlisi d’ús dels carrils bici i per altra banda, l’Anàlisi dels perfils ciclistes.

  • El primer informe dona continuïtat a l’estudi del 2021 “Anàlisis d’ús dels carrils bici de Barcelona, recompte segons perfils” on tornem a analitzar la mobilitat quotidiana d’uns determinats carrils bici de la ciutat. Els objectius han estat novament comptar quants usuaris/es passen pels punts d’interès escollits, conèixer el perfil de les persones , el gènere, el tipus de vehicle i el seu ús.

La recollida de dades s’ha fet utilitzant càmeres de vídeo i s’ha enregistrat a 6 ubicacions de la ciutat durant els mesos de setembre i octubre de 2022. A posteriori, s’han processat els enregistraments, obtenint-ne la informació.

  • El segon informe busca obtenir una radiografia més completa del perfil ciclista observat als carrers, per aquest motiu hem inclòs una visió qualitativa a l’estudi per conèixer els motius, el grau d’intensitat de l’ús que es dona a la bici, l’origen i la destinació, així com altres aspectes destacables. Aquesta informació s’ha obtingut mitjançant entrevistes online on les persones usuàries han compartit les seves històries sobre la bici, els seus hàbits ciclistes i les seves percepcions sobre l’experiència ciclable a la ciutat de Barcelona.

Les dades  obtingudes (165 respostes aptes recollides durant el mes de febrer de 2023) s’han analitzat per mitjà de la codificació de l’anàlisi del discurs, l’anàlisi estadístic, l’ús de cartografies i la representació de l’anàlisi semàntic obtenint com a resultat una visió amb una gran quantitat de matisos del perfil ciclista de la ciutat de Barcelona

Primer informe: Anàlisi d’ús dels carrils bici, recompte segons perfils.


Segon informe: Anàlisi dels perfils ciclistes.


L’estudi es presenta obert a totes les persones i entitats interessades en la mobilitat urbana. Estem convençuts que la forma com es gestiona la mobilitat no està alineada amb els transcendentals reptes ambientals i de salut pública amb els que ens enfrontem. És per això que esperem que aquest document es converteixi en un instrument per potenciar, millorar i dignificar la mobilitat ciclista a la ciutat.

Des del BACC volem posar en rellevància la importància que actualment té la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat de Barcelona. La bicicleta ja és un fet als carrers, el nostre interès és evidenciar aquesta radiografia variada de persones que escullen la bicicleta com una opció de mobilitat quotidiana.

Amb el suport de

Traducció i correcció

Adrià Arenas

Esberginía Escalivada

Amb la col·laboració de 

Compartir

Relacionat