Valoració de les al·legacions al projecte de reforma de la Diagonal

logo-plataforma1 La modificació del projecte de la Diagonal ens dóna uns resultats ambivalents. D‘una banda, la onerosa reforma gairebé no tindrà millores des del punt de vista de la mobilitat, donat que el trànsit es mantindrà en menys espai (més congestió?) i el transport públic no gaudirà de cap canvi substancial, mantenint els presents i importants dèficits. En aquest sentit, el que podria ser un canvi de paradigma per a la ciutat no serà més que un canvi essencialment cosmètic però que inclou una modificació destacable del carril bici, en passar a calçada i sense segregació amb fitons. De fet, el carril bici desapareixia a les primeres propostes del projecte i en aquests moments es manté. No obstant, existeix el risc que en alguns trams no es restitueixi després de les obres, tot i que se’ns manifesta el compromís que es mantindrà sense interrupcions.

Des del BACC seguirem treballant intensament per aconseguir un carril bici amb les màximes prestacions en seguretat viària, connectivitat, visibilitat i fluïdesa.

En aquest sentit hem aconseguit:

  • restituir l’habilitació de pàrquings bici al llarg de tota l’avinguda amb un patró intel·ligible: un set a cada cruïlla (inicialment es retiraven)
  • evitar el màxim possible la presència d’arquetes de serveis al carril bici
  • evitar l’aparició d’angles morts de visibilitat entre parades de bus i carril bici
  • rampa contínua a tota la plaça Francesc Macià, de forma que es pugui marxar igual per calçada que per vorera, així com accedir còmodament a i des de les tercianes
  • que hi hagi linealitat per a Tuset – Enric Granados i Rambla Catalunya – Minerva
I ens queda pendent:
  • que els laterals siguin realment zones 30
  • semàfors avançats per a bicicletes a les places Francesc Macià i Joan Carles I
Esperem també que la programació de les obres s’executi satisfactòriament i sense afectacions al carril bici. Consulta la resposta de l’Ajuntament a les al·legacions presentades o visita el web de la Plataforma Diagonal per a Tothom.]]>

Compartir

Relacionat