Debat entorn les mascaretes anti-pol·lució

Ciclista màscara El País L’ús de la bicicleta suposa una solució per a la mobilitat i augmenta progressivament cada any. Avui en dia parlem ja d’una opció de transport més, quan fins ara no sempre habia estat així. D’aquesta tendència es desprèn una problemàtica creixent pel que fa a la qualitat de l’aire, i és que en els darrers anys ha anat empitjorant en les principals ciutats, que sobrepassen els nivells permesos de toxicitat de l’aire (entre elles Barcelona).

Aquest fet ha anat desenvolupant una preocupació entre els usuaris de la bicicleta (i altres col·lectius practicants d’esport a la ciutat, o els propis vianants) que són vulnerables a la contaminació de l’aire produïda pels vehicles motoritzats. Cada cop més ciclistes es plantegen incorporar una mascareta amb filtres de protecció en el seu equipament, davant els fums dels tubs d’escapament. Però són moltes les veus que recomanen o desaconsellen l’ús d’aquestes mascaretes per diversos motius.

Des del BACC hem estat analitzant aquestes qüestions des de l’experiència amb diversos usuaris, premsa i altres entitats, per donar una resposta clara i una solució davant la problemàtica de la qualitat de l’aire.

En un entorn on l’aire està contaminat, la mesura més efectiva sempre és la circulació per carrers on el trànsit rodat sigui baix, i a ser possible evitant hores punta. Tanmateix, i davant l’existència de carrils bici per zones on el trànsit sol ser elevat, una mascareta pot alleugerar la càrrega contaminant de l’aire que respirem.

En aquest sentit existeixen diversos models, alguns més estètics que altres, que poden servir per eliminar la pol·lució més general. Malauradament no hi ha cap producte disponible que sigui eficaç pel que fa a les partícules més contaminants, ja que són tan petites que traspassen qualsevol filtre d’una màscara semi-facial. Caldria, en aquest cas, utilitzar elements molt més cars i farragosos per una retenció efectiva, però que no tenen sentit a l’hora de utilitzar-los anant en bicicleta.

L’aplicabilitat de les mascaretes anti-pol·lució en bicicleta no ha estat encara estudiada, deixant pas al desconeixement per part de l’usuari de saber fins a quin punt els filtres poden ajudar-lo i quins són els millors models. D’aquesta manera, el camp de les mascaretes anti-pol·lució necessita força desenvolupament científic i tècnic per determinar si l’ús de mascaretes pot convertir-se en un estàndard en entorns molt contaminats, ja que per això cal documentació segura i fiable. I per altra banda recau en l’administració contrastar aquestes dades i establir les correctes recomenacions a l’hora de circular en bicicleta o fer esport a l’aire lliure en entorns urbans. Cal evitar-ho davant de certs factors ambientals, o ens podem protegir i de quina manera? Enllaç a l’estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l’afectació de la pol·lució de l’aire en la salut (en anglès). Font fotografia: El País]]>

Compartir

Relacionat