Resultats de l’enquesta: I tu, des de quan et mous amb bicicleta o patinet elèctric?

Desplaçar-se eficientment i amb equitat a les ciutats només és possible readaptant l’espai que ha estat concedit i concebut per al cotxe. Aquest espai, també aprofitat per les motos, ha promogut un estil de vida que justifica alts nivells de contaminació, soroll i accidentalitat i que relega als que no utilitzen el cotxe o la moto, és a dir a la majoria de la població.

A partir de realitzar canvis i adaptacions de la infraestructura urbana, s’ha evidenciat un creixement en l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià en els darrers anys influenciat principalment per les experiències d’altres països europeus, per la creació d’infraestructura ciclista (amb més o menys encert), per l’impuls d’organitzacions civils, a l’atreviment de milers d’usuaris que creuen en una forma més amable de viure la ciutat i en últimes, a conseqüència de la pandèmia causada per la covid19.

Durant el mes de setembre i octubre de 2020 vam elaborar una enquesta a peu de carrer per conèixer l’evolució de l’ús de la bicicleta com a eina de desplaçament quotidià a la ciutat de Barcelona, donant èmfasis a l’estudi del traspàs modal a la bici, identificant la rellevància i la dinàmica d’aquest canvi: Des de quan es realitza aquest ús, quin mitjà de transport s’utilitzava abans, quant temps es triga en els desplaçaments, la distància habitual, si practiquen intermodalitat, etc.

 

 

A l’anàlisi s’ha incorporat l’estudi de l’ús de patinets elèctrics i VMP i la seva interrelació amb la bici, tenint en compte que reglamentàriament VMP i bicicleta comparteixen els mateixos espais i infraestructures de circulació.

 

 

Disposar d’aquesta informació ens ajuda a saber més sobre com ens movem i amb dades sobre la taula fer millors propostes per tal de fomentar una ciutat més inclusiva per a tothom.

L’enquesta va obtenir 906 respostes vàlides, de les quals va correspondre el 90,2% a usuaris/es de bicicleta (817) i 9,8% a usuaris/es de patinet elèctric o similars (89).

A causa del context marcat per la pandèmia, el mètode va passar d’una enquesta a peu de carrer a una altra en línia, la qual cosa va comportar diverses adaptacions en el qüestionari. Es va optar per una difusió a peu de carrer a través de flyers amb un codi QR que adreçava a l’enquesta en línia.

 

Clic aquí per descarregar els resultats complets de l’enquesta.

 

Esperem que els elements tractats aquí aportin informació dins de l’ampli món de la mobilitat, serveixin com a punt de referència per a altres anàlisis i ajudin a desenvolupar millors condicions perquè l’ús de la bicicleta sigui cada vegada més elevat i segur.

Prioritzar la bici és clau per preservar la salut de la ciutadania, i una oportunitat per establir una nova mobilitat. Un model de ciutat que gira entorn la sostenibilitat, el benestar social, i que deixa enrere lògiques de transport nocives per a tothom.

Des del BACC defensem la bici urbana com una alternativa real al transport motoritzat. Treballem perquè els usuaris de la bicicleta puguin moure’s amb seguretat pels carrers de les nostres ciutats, i contribuïm amb els nostres projectes per una mobilitat més sostenible.

Gràcies a la vostra participació podem elaborar estudis com aquest que juguen un paper clau en la sensibilització sobre l’ús de la bici, donar-li més visibilitat i fer activisme amb xifres que ens recolzin.

 

Amb el suport de

Compartir

Relacionat