Mapes d'accidentalitat a Barcelona

Amb la col·laboració de la plataforma CARTO, hem processat les dades oberts de accidents de la Guàrdia Urbana i hem elaborat tres mapes:

Els dades originals resten disponibles a la plataforma Barcelona Open Data. El processament fet pel BACC inclou, a més:
  • La pendent al lloc de l’accident, obtinguda per processament del model digital del territori del CNIG/IGN
  • La distància al centre de la cruïlla, obtinguda per processament de les dades del viari de Barcelona obtingudes del Catastro
  • El tipus de dia (feiner/festiu), segons el calendari laboral de Barcelona
Invitem a tota la ciutadania i als col·lectius d’investigació a fer servir aquestes per tal de posar en context l’accidentalitat a Barcelona, identificar els factors concurrents als accidents i reduir, a futur, la possibilitat d’accident.]]>

Compartir

Relacionat