Comunicat sobre la Reforma del carrer Pelai de Barcelona

El BACC reclama un carril bici al carrer Pelai i acabar amb les autopistes urbanes que rodegen plaça Catalunya.

La reforma tàctica del carrer Pelai de Barcelona deixa de banda la bicicleta, ja que no inclou el carril bici, i desaprofita una altra oportunitat per fomentar l’ús de la bicicleta pel centre de la ciutat.

Els voltants de plaça Catalunya són un forat negre per a la mobilitat sostenible. Després d’una reforma tàctica que deixava la ronda Universitat sense carril bici, es va anunciar que els ciclistes tindrien un carril de circulació a Pelai. Amb l’anunci de la reforma tàctica de Pelai d’ahir es va comprovar que per l’Ajuntament les bicicletes no són benvingudes al centre de la ciutat.

El BACC considera que no té sentit avui que a Barcelona no hi hagi vies segures i ràpides per a poder circular en bicicleta pels principals eixos del centre. La construcció de carrils bici als voltants de plaça Catalunya serien cabdals per cosir la xarxa ciclista de la ciutat. En el context actual de pandèmia i emergència climàtica i amb el desplegament de les superilles, es fa imprescindible.

No comprenem que la reforma del carrer Pelai ampliï la vorera i mantingui de 2 a 3 els carrils per a cotxes, mentre que es relega la bici a un carril 30 sense elements de seguretat o limitació efectiva de la velocitat. Aquesta reforma deixa en situació d’indefensió a les persones més vulnerables de la mobilitat: ciclistes i usuàries de VMP, ja que no incorpora cap element de seguretat per la seva circulació. Es podria donar la situació que els ciclistes utilitzin l’ampliació de la vorera com a refugi, el mateix que ha succeït a Via Laietana.

El projecte presentat tampoc resol la incorporació segura de bicicletes a Pelai des de la ronda Universitat ni des del carril bici de la Gran Via, ni tampoc des del carrer Pelai cap a Fontanella, les Rambles o passeig de Gràcia. L’Ajuntament, en canvi, opta per mantenir intacta la supremacia del cotxe en el centre de la ciutat, tot expulsant els modes de circulació sostenibles i perpetuant les autopistes que rodegen la plaça de Catalunya.

Des del Bicicleta Club de Catalunya lamentem profundament la decisió de relegar la bicicleta al centre de la ciutat a una simple recomanació pintada a terra sense garanties de seguretat, insistint a portar el fallit model ciclista de Madrid. Reclamem a l’Ajuntament que compleixi amb el projecte de carril bici a l’eix Universitat – Pelai – Fontanella amb la incorporació al projecte de reforma tàctica d’un carril bici segregat i segur a Pelai per ciclistes i usuaris de VMP. Un projecte llargament esperat pels ciclistes de la ciutat i inclòs al pla Superilla Barcelona 2020 i anteriorment a tots els plans de carrils bici des de 1999.

Barcelona, 23 de març de 2021

Compartir

Relacionat