Utilitzes una bicicleta elèctrica? AIXÒ T’INTERESSA 👇

El Ministeri de l’Interior acaba d’obrir el tràmit d’exposició pública de les modificacions al Reglamento de Circulación per assumptes relatius a la seguretat vial en les ciutats de tot l’estat. Aquest termini acaba el 7 de febrer de 2019.


Entre les modificacions, s’inclou la baixada de velocitat màxima en ciutat a 30 km/h per a tots els carrers d’un únic sentit i carril, i l’aparició d’una classificació per als vehicles de mobilitat personal i patinets, mesures que entenem són molt positives.

Ara bé, el Reial Decret inclou propostes per a la regulació de les bicicletes i cicles de pedaleig assistit, un tipus de vehicle que ja està correctament classificat segons normativa europea EN15194:2009/2012, i l’obertura d’un registre de bicicletes assistides i de vehicles de mobilitat personal.

Això implica que podries veure’t en la necessitat d’obtenir un certificat o de registrar la teva bici elèctrica, segons el que disposi el teu municipi.

Els cicles de pedaleig assistit que compleixen amb la normativa EN15194  actualment estan completament assimilats a les bicicletes,  des del BACC entenem que així ha de continuar:

  • Aquests vehicles sols encenen el motor quan l’usuari està pedalant
  • Igualment, el motor sols funciona fins a velocitats de 25 km/h i no superiors.
  • La potència màxima està limitada a 250 W per a les bicicletes d’assistència elèctrica (pot ser més gran en el cas d’alguns cicles de càrrega)
  • Suposen una excel·lent alternativa a les bicicletes convencionals per trajectes llargs o per a persones les quals el seu estat físic no permeti utilitzar-les.
  • No hi ha indicis que la seva accidentalitat sigui diferent de les bicicletes convencionals.
  • En el cas concret de Barcelona, l’extensió de les bicicletes elèctriques del nou Bicing o del e-Bicibox significaria la necessitat d’una quantitat significativa de tràmits per a la posada en marxa de cada bicicleta a afegir al sistema.

És cert que existeixen “bicicletes” que incompleixen aquesta normativa. Però ja existeixen mecanismes per a fer que es compleixi la llei, i de fet ja s’han emès multes i s’han immobilitzat molts d’aquests vehicles. Per exemple, el juny de 2018 el Sr. Ariel Escalante va rebre tres multes per valor de 2000 € y li va ser confiscada la seva bicicleta pe no complir la normativa ja existent:

Igualment, la mateixa associació de fabricants AMBE reconeix que hi ha mala praxi a la venda d’alguns d’aquests vehicles, però, reiterem que ja existeix una normativa clara i adequada quant als requisits a exigir a aquest tipus de cicles.

En l’actualitat, cada fabricant ha d’homologar el cicle al Ministeri d’Indústria i fer-ho constar al manual, requisit que entenem segueix sentsuficient per garantir la seguretat d’aquests cicles.

D’altra banda, l’obertura als municipis de la possibilitat de registrar els cicles d’assistència elèctrica i vehicles de mobilitat persona obre la porta a la ruptura de la coherència legal. Si es deixa a criteri dels municipis aquesta possibilitat, incloent-hi la possibilitat que algun municipi opti per la inscripció obligatòria, es pot produir una evident desigualtat en els drets i obligacions d’ús d’aquests dispositius segons on resideixi l’usuari, que suposa un clar perjudici a la llibertat de moviment d’aquests vehicles i usuaris, i trenca el principi d’igualtat davant la llei de tota la ciutadania.



Així doncs, si tens una bicicleta o cicle elèctric homologat, et convidem a sumar-te a la nostra petició perquè la regulació romani com fins ara i puguis seguir gaudint del teu vehicle sense problemes.

Signa aquesta petició

Barcelona, 21 de gener de 2019.

Compartir

Relacionat