Recordatori Assemblea Extraordinària i eleccions a Junta Directiva, 12 de Juny 2018.

Benvolguts socis/es, Fem recordatori que el dimarts 12 de juny a les 18.00 h. tindrà lloc l’Assemblea Extraordinària 2018 del BACC, on també es farà l’elecció de la nova Junta Directiva de l’associació. El lloc de celebració serà a la Sala d’Actes de l’Hotel d’Entitats (C/Providència, 42). L’ordre del dia serà el següent: ORDRE DEL DIA: 1. Salutació de la Junta Directiva Actual. 2. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea ordinària 2018. 3. Aprovació dels comptes anuals del 2017. 4. Aprovació del pressupost del 2018. 5. Elecció de nova Junta Directiva (Una altra mobilitat és possible). 6. Torn obert d’intervencions. Referent a l’elecció de la nova Junta Directiva, s’ha presentat una única candidatura que consta dels següents membres i càrrecs: – Carles Benito (President) – Alejandro Martín (Tresorer) – Adrià Arenas (Secretari) – Rubén Carbonero (Vocal)
La Junta Directiva escollida exercirà els respectius càrrecs per un període de dos anys. Pots consultar l’elecció, les facultats o el funcionament de la Junta Directiva als Estatuts de l’associació. Es consideren vots vàlids els d’aquells associats al corrent de pagament, en qualsevol de les modalitats. Podeu delegar el vostre vot en un altra sòcia o soci de l’associació que assisteixi a l’Assemblea. Per fer-ho haureu d’adreçar un escrit signat on consti el vostre nom, NIF, número de soci i signatura, així com el nom de la persona en qui delegueu el vot. Esperem la vostra assistència! Salutacions cordials,
Secretari,
Adrià Arenas]]>

Compartir

Relacionat