Nota de premsa – Al·legacions del BACC al Pla de Mobilitat Urbana 2024 de Barcelona

El BACC ha presentat al·legacions al PMU reclamant accions concretes per afavorir un ús massiu, segur i responsable de la bicicleta a la ciutat, tant pel que fa als desplaçaments de caràcter personal com els de negocis o comercials.

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2021 -2024 (PMU 2024), document director de les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona per als pròxims anys, acaba de finalitzar la fase d’informació pública.

Des del BACC, Bicicleta Club de Catalunya, coincidim en general amb les intencions declarades al pla, però considerem que els seus objectius són poc ambiciosos i que falten mecanismes clars que asseguren el seu compliment efectiu, com a mínim pel que fa a l’ús de bicicleta.

Aquest temor es fonamenta en els incompliments sistemàtics de l’anterior pla pel que fa a la bicicleta. L’anterior PMU 2013-18 establia objectius clars relatius a:

-L’extensió de la xarxa d’itineraris de bicicleta (que s’ha complert només en un 40%)

-La promoció de creació de places d’aparcament segur de bicicleta (complert només en un 50%)

-Fomentar la millora del transport públic per a l’accés amb bicicletes (complert només en un 1%)

Fomentar els punts de servei per a bicicletes a les estacions de transport públic (complert només en un 10%)

Afavorir l’ús de bicicleta per part de col·lectius privats (complert només en un 5%)

Si hem aconseguit poc pel que fa a l’ús de bicicleta a Barcelona, necessitarem clarament mesures més decidides i que continguin les cinc P necessàries:

  • Pla clar i accionable
  • Persones a càrrec
  • Pressupost
  • Planificació temporal (amb fites a complir i escenari temporal)
  • i, per descomptat, implicació i valentia Política

Lluny de plantejar les mesures necessàries, el PMU 2024 es fa trampes a si mateix. No només arriba tard (hauria d’estar aprovat des de 2018), sinó que abaixa el llistó per plantejar-se objectius d’ús de la bicicleta clarament per sota del que raonablement cal assolir. Per exemple, fixa com a objectiu que el 3,7% de trajectes a Barcelona es facin en bicicleta a 2024, mentre que a París, una ciutat que partia d’una situació amb una part modal ciclista per sota que la de Barcelona, aquests desplaçaments ja representen al 5% de la mobilitat gràcies a mesures clares, amb pressupost suficient i executades amb claredat i decisió.

Des del BACC:

  • Denunciem l’abandonament de Projecte Constructiu de Carrils Bici aprovat en 2019 i reclama una xarxa ciclista metropolitana, segura, coherent, connexa i inclusiva, dissenyada per a persones d’entre 8 i 80 anys, amb amplades que garanteixin la capacitat suficient per a emprar-se també en ciclologística, fent especial atenció a la continuïtat dels recorreguts i als encreuaments segurs.
  • Demanem un servei Bicing a escala metropolitana, integrat amb el transport públic i la T-Mobilitat, i que permeti usos puntuals a qualsevol persona sense necessitat d’abonament: que la bicicleta pública sigui una part més de la xarxa de transport públic.
  • Reclamem aparcament segur i còmode. La manca d’aparcaments és un factor dissuasiu de l’ús de bicicleta, sobretot per les són amb assistència elèctrica o de càrrega. Sol·licitem ajudes a la rehabilitació d’espais en habitatges i d’espais comercials en desús, per crear espais còmodes i segurs i a peu de carrer.
  • Sol·licitem facilitar la ciclologística, amb microplataformes de consolidació de càrregues en tots els barris, plans de difusió i de prova entre els col·lectius professionals i ajudes a l’adquisició d’aquest tipus de vehicles.. Les bicicletes, tricicles i cicles de càrrega són una alternativa realista, econòmica i sostenible a les furgonetes, per a una gran quantitat de necessitats.

 

Llegeix les al·legacions completes aquí.

 

Barcelona, 17 de juny de 2021

premsa@bacc.cat | bacc@bacc.cat

Compartir

Relacionat