Comunicat: L’Ajuntament de Sabadell no aposta per la bici i posa en risc la salut pública.

Les actuacions previstes en matèria de mobilitat post covid-19 a Sabadell: Insuficients, tardanes i no consensuades.

El passat 15 de maig del 2020, dos mesos després de ser decretat l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Sabadell finalment va anunciar «Un pla de xoc» en la sortida del confinament, que inclou mesures en matèria de mobilitat i seguretat viària. Es proposa mantenir l’Eix Central tancat al trànsit, de forma discontínua i només durant caps de setmana i festius, tal com s’ha fet des del 2 de maig. A banda, es proposa senyalitzar l’actual zona 30 en l’Eix Central per tal de «legitimar la prioritat de la bicicleta en convivència amb la resta de modes motoritzats.» Efectivament, no es preveu cap ampliació de l’espai per a vianants en dies laborables – amb l’excepció de tres reduïts trams de vorera – i tampoc es preveu cap via ciclista provisional. Des del BACC considerem que aquestes mesures són insuficients, tardanes i no consensuades amb les entitats i col·lectius ciutadans de l’àmbit de la seguretat viària i la mobilitat sostenible.

L’Eix Central s’ha tancat al trànsit només de forma intermitent en dies festius, que són els dies amb menys intensitat de trànsit, i per tant l’Ajuntament no ha donat cap resposta a la necessitat d’ampliar l’espai públic en dies laborals. Fins ara, l’Ajuntament no ha facilitat cap infraestructura ciclista que doni seguretat en els desplaçaments amb bicicleta i en promogui l’ús, com a mitjà de transport no contaminant i que permet guardar distàncies de seguretat entre persones, tal com mana la Orden SND/380/2020. Clarament, senyalitzar la velocitat permesa a la calçada no equival a crear vies ciclistes.

La Orden SND/380/2020, de 30 de abril, estipula la redistribució de l’espai públic a favor de vianants i ciclistes com a mesures sanitàries en la sortida del confinament. La Orden SND/380/2020 diu:

“Para posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las entidades locales facilitarán el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden de prioridad”.

Donades les mesures anunciades el passat 15 de maig, considerem que l’Ajuntament de Sabadell incompleix la Orden SND/380/2020 de 30 de abril perquè no ha ampliat l’espai de vianants suficientment ni haver creat cap via ciclista provisional. La nostra avaluació de les actuacions de l’Ajuntament està en línia amb la de la Síndica de Greuges de Sabadell, que el passat 8 de maig va anunciar que estan treballant «una actuació d’ofici per demanar que es compleixi l’ordre SND/380/2020 de 30/04 a tots els carrers, així com l’ordre VIV/561/2010 d’1/02 d’accessibilitat de l’espai públic que també s’incompleix reiteradament.»

La sortida progressiva del confinament es va anunciar el passat 19 d’abril pel Govern Espanyol, i l’Ajuntament ha trigat un mes a anunciar mesures per adaptar-hi l’espai públic. El passat 29 d’abril vam entrar per instància una demanda a l’Ajuntament, sol·licitant que es convoquin la Taula de Mobilitat i el Consell Local de Seguretat Viària de Sabadell urgentment i de forma telemàtica perquè les entitats i col·lectius que hi formem part puguem treballar mesures en matèria de mobilitat de la forma més consensuada i oberta possible. El Consell Local de Seguretat Viària s’ha convocat pel 3 de juny, dos mesos i mig després de ser decretat l’estat d’alarma, mentre que la Taula de Mobilitat encara no s’ha convocat.

Des del BACC, i amb la col·laboració d’altres entitats representades al Consell Local de Seguretat Viària, el passat 26 d’abril vam publicar una sèrie de propostes en matèria de mobilitat i espai públic amb l’objectiu de garantir la sortida i el desplaçament amb seguretat i alhora prevenir nous contagis i apostar per la mobilitat no contaminant. Reiterem que cal adaptar la ciutat urgentment a la sortida del confinament. Per prevenir nous contagis cal ampliar l’espai públic per a vianants i cal apostar per la bicicleta com a transport preferent. L’ús de la bicicleta permet mantenir la distància física entre persones, descongestiona el transport públic on hi ha un risc més alt de contagis i ajuda a mantenir uns nivells baixos en contaminació de l’aire. L’Ajuntament no ha donat resposta a aquestes demandes.

Des del BACC tornem a demanar que es convoquin urgentment els òrgans de representació en matèria de seguretat viària i mobilitat sostenible. I tornem a demanar que l’Ajuntament de Sabadell adapti l’espai públic a la sortida del confinament i hi faciliti la mobilitat no contaminant.

Sabadell, 18 de maig de 2020

Bicicleta Club de Catalunya – BACC

Amb el suport de:

Cicloamics Sabadell

Unió Ciclista de Sabadell


OFICINA DE PREMSA BACC

BACC – Providència, 42 08024 Barcelona – www.bacc.cat
Dani Marinova – 681608382 – premsa@bacc.cat

Compartir

Relacionat