Avaluació i recomanacions de millora en la via ciclista interurbana de Sant Quirze del Vallès a Sabadell

Una nova via ciclista interurbana connecta Sabadell amb Sant Quirze del Vallès, per la plaça del Mil·lenari, en funcionament des de l’abril del 2022. El nou tram de via ciclista, d’1,3 km, segueix en paral·lel la carretera C-1413 des de la ronda d’Ibèria a Sabadell fins a l’estació de Ferrocarrils a Sant Quirze del Vallès. Connecta amb les vies ciclistes preexistents de la Ronda d’Ibèria i del Passeig Can Feu (a Sabadell) i amb les vies ciclistes del Passeig de Colomer (a Sant Quirze).

Des del Bicicleta Club de Catalunya, associació que vetlla pels drets dels ciclistes i que té representació en els òrgans de seguretat viària i de mobilitat arreu Catalunya, hem volgut avaluar alguns aspectes tècnics d’aquesta nova infraestructura, des del punt de vista dels usuaris de la bicicleta, i sempre amb l’ull posat a reclamar millores en la seguretat i connectivitat d’aquesta infraestructura i de futures vies ciclistes.

Avaluem aquesta nova infraestructura com a molt necessària degut a la seva gran utilitat en connectar Sabadell amb Sant Quirze del Vallès, el campus de la UAB, Sant Cugat i Bellaterra; i en connectar Sant Quirze amb Sabadell i Barberà. Considerem que la via ciclista és una millora important en la mobilitat interurbana en bicicleta i VMP. Tot i així, marquem punts crítics de seguretat i mancances en senyalització, i reclamem millores en la infraestructura.

 

Seguretat viària dels usuaris de la bicicleta

La nova infraestructura presenta una millora important per a la seguretat dels usuaris de la bicicleta que, fins ara, compartien la calçada amb vehicles a motor en la carretera C-1413.

En general, i tret d’alguns punts crítics al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, la via ciclista presenta bona seguretat. El tram a Sabadell és especialment segur, ja que està segregat de vehicles a motor i de vianants en la seva totalitat.

Tram de la via ciclista al terme municipal de Sabadell (plaça del Mil·lenari)

 

En el tram de la via ciclista a Sant Quirze, hi ha punts de conflicte amb vehicles a motor que estan per resoldre. Un d’aquesta punts és el pas de ciclistes en la confluència del Passeig de la Bòbila amb la C-1413. Hi ha un senyal vertical advertint del pas de ciclistes, just abans d’aquest pas, que sovint es troba tapat per camions que aparquen al carril de l’esquerra (veure imatges). Es recomana senyalitzar de manera més visible i amb més antelació del pas de ciclistes per als conductors de vehicles a motor, ja que, a diferència dels vianants, els ciclistes circulen a velocitats més altes i els conductors de vehicles a motor han de poder anticipar-ne el pas per frenar amb temps.

Un senyal adverteix del pas de ciclistes al Passeig de la Bòbila

 

A la Carretera Molins de Rei, a l’alçada del Passeig de l’Estació, es produeix una situació similar, ja que el senyal vertical que adverteix als conductors del pas de ciclistes a l’esquerra, es troba tapat pel semàfor a l’esquerra (veure imatge). Al Passeig de Colomer, falta senyalització que adverteixi als conductors de vehicles a motor del pas de ciclistes. Es recomana senyalitzar de manera més visible i amb més antelació del pas de ciclistes.

Un senyal vertical advertint del pas de ciclistes queda tapat pel semàfor a la Ctra. Molins de Rei

 

Convivència entre ciclistes i vianants

Des del BACC apostem per les vies ciclistes protegides del trànsit rodat a motor i segregades del pas de vianants, ja que aquest tipus de vies proporcionen la màxima seguretat i garanteixen la bona convivència entre els diferents usuaris de la via pública. En aquest sentit, a Sant Quirze del Vallès trobem trams compartits entre vianants i ciclistes al Carrer Croàcia (sota el pont de la C-58 i als seus voltants) i en la passarel·la sobre la línia S2 de FGC.  Aquests trams són excessivament estrets per acollir una via ciclista bidireccional i una vorera força transitada. Com a punt de referència, l’ordenança municipal de circulació a Sabadell requereix una amplada mínima de 5 metres perquè s’hi pugui circular en bicicleta; en comparació, els trams compartits en aquesta via fan entre 2 i 3 metres d’amplada. Reclamem la segregació del trànsit de ciclistes del trànsit de vianants, i mentrestant no s’efectuen les millores, recomanem senyalitzar aquests trams, amb senyals horitzontals i/o verticals dirigits a ciclistes. “Precaució, tram compartit amb vianants” o “Modereu velocitat” o similars.

Tram compartit entre vianants i ciclistes al Carrer Croàcia.
Tram compartit entre vianants i ciclistes sota el pont de la C-58.
Passarel·la sobre la línia S2 de FGC (tram compartit entre vianants i ciclistes)

 

Senyalització i semaforització per la mobilitat en bicicleta

Des del BACC creiem que, quan la semaforització i la senyalització tenen sentit per a la mobilitat en bicicleta, és menys probable que les persones que fan servir aquest mitjà de transport se saltin semàfors en vermell, s’exposin a perill o provoquin accidents. En aquest sentit, trobem alguns trams on la semaforització i la senyalització de la via no estan pensats des de la mobilitat en bicicleta.

En dos punts de la via ciclista, els usuaris de la bicicleta s’han d’aturar completament per polsar el botó que encén el semàfor en verd (concretament a la plaça del Mil·lenari i al Carrer Croàcia). Ja hem observat que alguns usuaris de VMP se salten aquests semàfors en vermell per no haver d’aturar-s’hi, i s’exposen així a perill en creuar la C-1413 sense prioritat. Reclamem la instal·lació de detectors semafòrics per a bicicletes previs a les columnes semafòriques. Aquests detectors són una opció econòmica que pot activar el semàfor en verd abans que hi arribi la bicicleta o VMP i disminuir així la probabilitat d’atropellaments.

A més, observem girs innecessaris a la via ciclista: aquesta comença a la dreta de la carretera C-1413 a Sabadell, canvia a la banda esquerra de la mateixa carretera, més endavant voreja el començament del Carrer Crusafont i Pairó a la banda esquerra, i torna a canviar a la banda dreta d’aquest carrer a Sant Quirze. Els girs innecessaris, des del punt de vista de la mobilitat en bicicleta, fan més probable que alguns ciclistes abandonin la via ciclista i creuin el Carrer Crusafont i Pairó per la banda dreta, per exemple, o que, en comptes de la via ciclista, agafin la calçada amb vehicles a motor, ja que aquesta no els obliga a fer girs innecessaris. Aquests girs són especialment problemàtics per a les bicicletes de càrrega, tant per a les empreses de ciclologística que operen a Sabadell i a Sant Quirze del Vallès, com per a persones particulars que en fan servir. Es recomana evitar aquests girs innecessaris, com al Carrer Crusafont i Pairó, i quan no és possible, reclamem que el pas de ciclistes sigui prioritari i estigui clarament senyalitzat per als vehicles a motor amb antelació.

Botó del semàfor que regula el pas de ciclistes i vianants a la C-1413.
Al Carrer Crusafont i Pairó, la via ciclista voreja innecessàriament.

A més, trobem a faltar senyalització per a usuaris de la bicicleta a l’hora de girar o de canviar de carril bici en vorera a carril bici en calçada o vici versa. Es recomana fer servir senyals verticals i/o horitzontals perquè els ciclistes puguin anticipar aquests girs i canvis.

Tram de la via ciclista que fa girar i canviar de nivell sense senyalització prèvia.

En els passos de ciclistes, trobem senyals de cediu el pas tant per als motoritzats com per a ciclistes. En aquests trams, no està clarament indicat quins usuaris tenen preferència i quins han de cedir el pas. La normativa estatal prioritza sempre una infraestructura ciclista per damunt de qualsevol altre pas. Per tant, reclamem reforçar aquests trams amb senyalització “Prioritat bicicletes” indicada per als conductors de vehicles a motor o fins i tot la implantació d’un semàfor per donar-li més seguretat al creuament.

Pas de ciclistes i vianants elevat on tant els ciclistes com els conductors motoritzats han de cedir el pas.

 

Connectivitat entre municipis

La nova via ciclista interurbana connecta carrils bici existents a Sabadell i a Sant Quirze del Vallès. A Sabadell, connecta amb carrils bici al Passeig de Can Feu i a la Ronda Ibèria, mentre a Sant Quirze connecta amb el carril bici del Passeig de Colomer i, més endavant, amb el carril bici del Carrer de Menorca. Cal destacar, però, que la via ciclista en vorera al Passeig Colomer de Sant Quirze no està senyalitzada, ni indicada. Aquesta senyalització és necessària perquè els nous usuaris de la bicicleta puguin trobar fàcilment el carril bici cap als polígons de Sant Quirze del Vallès, a la Via Verda del Vallès, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a Bellaterra. En general, hi ha manca de senyalització d’itineraris en bicicleta en tots dos municipis. Es recomana instal·lar un plànol amb origen, final i traçat de l’itinerari en cada municipi, a més de senyalització dels itineraris.

Pel que fa a la connectivitat general entre els municipis de Sabadell i Sant Quirze del Vallès, destaquem la necessitat d’ampliar la vorera i continuar la via ciclista des de Sabadell a Sant Quirze del Vallès per la Ronda Arraona. Es tracta d’un tram amb molt de trànsit de vianants i de ciclistes, que compta amb només una vorera que és massa estreta i que fa d’illa entre dues vies d’alta velocitat.

Imatges de la vorera estreta i la manca de via ciclista a la Ronda Arraona entre Sabadell i Sant Quirze

 

Arbrat, paviment i il·luminació

Un altre tema a millorar és la vegetació al tram de la via ciclista a Sabadell, que actualment és inexistent. Això és clau perquè la via ciclista esdevingui una opció de mobilitat real durant els mesos d’estiu. A Sant Quirze del Vallès l’arbrat s’ha tingut en compte, ja que trobem arbres al llarg de la via ciclista (tot i que molts d’aquests són acabats de plantar i encara trigaran a fer ombra.

Al tram de Sant Quirze hi ha força arbres, tot i que encara són petits.

Pel que fa al paviment, en general es tracta d’una via ciclista recentment pavimentada, però amb algunes excepcions, com ara el Carrer Crusafont i Pairó a Sant Quirze del Vallès. En aquest punt trobem escletxes amb vegetació entre la rigola i el paviment de la calçada, que es troba al centre del carril bici de pujada. La rigola està contemplada en l’amplada del carril bici de pujada, però les escletxes resulten poc adequades per a bicicletes urbanes o de carretera. Es recomana igualar la rigola amb el paviment de la calçada. També es recomana la neteja freqüent dels carrils bici perquè resultin atractius per als usuaris de la bicicleta.

Una escletxa al carril bici de pujada al Carrer Crusafont i Pairó a Sant Quirze del Vallès i Brossa al mateix carril bici.

La via ciclista està il·luminada al llarg del traçat. En aquesta època de l’any, però, els llums s’encenen massa tard, i això presenta problemes en el tram més fosc, sota el pont de la autovia C-58. Reclamem la programació adequada dels llums del túnel sota la C-58 perquè s’encenguin abans que la resta de llums, per proporcionar seguretat als usuaris de la via.

Per Dani Marinova. Vocal de l’entitat.

Correcció @esberginia

Compartir

Relacionat