Guia per a una Mobilitat Ciclista Amigable amb l’Edat

PRESENTEM LA GUIA PER A UNA MOBILITAT CICLISTA ‘AMIGABLE AMB L’EDAT’, UN ESTUDI FRUIT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA URV I EL BACC ON HEM ANALITZAT EL POTENCIAL DE L’ÚS DE LA BICICLETA COM A MITJÀ DE TRANSPORT URBÀ ENTRE PERSONES DE MAJOR EDAT.

L’estudi de la URV busca incrementar l’ús de la bicicleta entre la gent gran a les ciutats, eliminar barreres, també més enllà dels carrils bici, i sensibilitzar la societat cap a una mobilitat en bicicleta per a totes les edats, algunes de les propostes del projecte postdoctoral Entourage.

Les ciutats han millorat les condicions pel que fa a l’ús de la bicicleta els últims anys, però no prou perquè es noti un increment entre la gent gran en un tipus de mobilitat que els reporta molts beneficis. Aquesta és una de les conclusions principals del projecte de recerca postdoctoral Entourage, a càrrec de Wilbert den Hoed, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili.

A través d’un procés co-creatiu dut a terme entre el 2022 i el 2023 amb prop d’una quarantena de participants, amb entrevistes, trobades en grup i rutes en bicicleta en què s’han acompanyat persones d’edat avançada, s’han detectat els punts forts i els obstacles amb l’objectiu de fomentar una mobilitat clau “en una societat cada vegada més envellida i, a més, amb la necessitat d’una mobilitat sostenible, neta i saludable”.

Segons els participants, Barcelona ha progressat els últims anys com a ciutat amigable amb la bicicleta, gràcies a l’increment de carrils bici i al sistema de Bicing principalment. En aquest sentit, les estadístiques parlen d’un augment en l’ús de la bicicleta com a transport urbà en la població general, però, en canvi, no és gaire significatiu entre la gent gran.

L’estudi considera clau entendre i resoldre les barreres amb què topen els usuaris, especialment la gent gran, que no pot fer tants esforços físics i té menys agilitat, no només en els carrils bici. “La infraestructura ciclista i l’entorn urbà no sempre s’adeqüen a les seves necessitats a l’hora d’anar en bicicleta. Cal tenir clar que la infraestructura real s’estén més enllà del carrils bici, des del moment en què se surt de casa fins que s’arriba a la destinació”.

Segons l’estudi, per fer les ciutats més amigables amb la gent gran i el seu ús de la bicicleta:

  • Cal prioritzar la connectivitat entre llocs urbans, la seguretat personal, la salut física i la relació entre generacions. 
  • Cal reconèixer la diversitat de persones, de nivells d’habilitat i forma física, de tipus de bicicletes i d’activitats que es realitzen amb aquest mitjà de transport. 
  • Cal visibilitzar la gent gran i sensibilitzar la societat cap a una mobilitat per a totes les edats. 
  • Cal allunyar-se de la idea que la mobilitat només serveix per desplaçar-se individualment i de la manera més eficient possible. Els beneficis de l’ús de la bicicleta són transversals i per a tothom.
  • Cal que les intervencions públiques siguin integrals i coordinades entre tots els àmbits, no només el de la mobilitat sinó també el de la salut pública, el de la política social i l’envelliment, el de la innovació, el de l’ecologia, el de la cultura.
Compartir

Relacionat