Oferim un seguit de quotes adaptades a tu! Aquestes varien en funció de l’assegurança que es desitgi i amb descomptes per a menors de 25 anys, majors de 65 anys o famílies.

Quotes individuals:

 • Quota Individual Bàsica: Quota anual de 29€
 • Quota Individual Plus: Quota anual de 55€
 • Quota Individual Plus + Robatori: Quota anual de 65€
 • Quota Individual Tot Risc: Quota anual de 85€

Quotes reduïdes:

Per a menors de 25 anys o majors de 65 anys.

 • Quota Reduïda Bàsica: Quota anual de 22€
 • Quota Reduïda Plus: Quota anual de 45€
 • Quota Reduïda Plus + Robatori: Quota anual de 56€
 • Quota Reduïda Tot Risc: Quota anual de 76€

Quotes familiars:

Inclouen els membres d’una mateixa unitat familiar. L’ampliació de quota en les modalitats Plus, Plus + Robatori i Tot Risc és flexible i es pot triar només pels membres interessats (no havent de ser tots els membres de la unitat familiar i podent-se combinar les modalitats).

 • Quota Familiar Bàsica: Quota anual de 45€
 • Quota Familiar Plus: Quota anual de 45€ + 27€ extra per cadascun dels membres a afegir
 • Quota Familiar Plus + Robatori: Quota anual de 45€ + 37€ extra per cadascun dels membres a afegir
 • Quota Familiar Tot Risc: Quota anual de 45€ + 57€ extra per cadascun dels membres a afegir

Observacions:

 • Totes les quotes inclouen una assegurança de responsabilitat civil. Consulta la informació i les cobertures de cadascuna de les assegurances.
 • El preu de la primera quota com a nou soci tindrà un cost proporcional als mesos que faltin fins a la renovació de les quotes (al març de cada any), fins a un màxim de 6 mesos. Les posteriors renovacions anuals es faran cada mes de març de forma automàtica.
 • L’assegurança del BACC entra en vigor en el moment de confirmació de la vostra alta com a soci/sòcia i un cop formalitzat el pagament de la quota corresponent. Seguirà sent vigent sempre que es renovi la quota.
 • Si optes per les modalitats de quota Reduïda caldrà que en finalitzar el formulari ens enviïs una fotocòpia del teu DNI / NIF / NIE per acreditar l’edat per correu electrònic a socis@bacc.cat.
 • Si optes per les modalitats de quota Familiar caldrà que en finalitzar el formulari ens envieu una fotocòpia de la pàgina resum del vostre llibre de família amb les dades personals dels altres membres (noms, cognoms i DNI / NIF / NIE) per correu electrònic a socis@bacc.cat.
 • Si optes per les modalitats de quota que inclouen assegurar la bicicleta contra el robatori (Plus + Robatori o Tot Risc) caldrà que en finalitzar el formulari ens enviïs una fotocòpia del resguard de compra de la bicicleta i de les seves dades (model, número de bastidor…) per correu electrònic a socis@bacc.cat.
 • Els canvis en les teves dades o en la modalitat de quota caldrà que ens els notifiquis a través del formulari de notificació de dades o de quota o per correu electrònic a socis@bacc.cat.

Per qualsevol dubte o pregunta, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte, al correu electrònic socis@bacc.cat o al telèfon ‪637 25 34 82.