QUOTA PLUS

56.00 108.00 

Amb la Quota Plus tindràs tots els avantatges per ser del BACC, i una extensa cobertura per donar-te servei en moltes situacions. És la més indicada si vols estar assegurat quan facis viatges amb bicicleta, o bé reclamació de danys.

Detalls de la cobertura plus:

 • Assegurança de responsabilitat civil a tercers, amb un límit de 150.000€ per sinistre i any (franquícia de 150€).
 • Defensa jurídica i fiances incloses.
 • Assistència en viatge per tota Europa: Incloent trasllat sanitari o per avaria (100€), desplaçament acompanyant, despeses mèdiques fins 2.000€ (franquícia 100€) i transport de restes. Rescat, recollida i enviament de bicicleta (300€), o bé pèrdua total (500€).
 • Reclamació de danys en cas de sinistre: L’asseguradora s’encarrega de la mediació amb la contrapart responsable.
 • Indemnització per mort de la persona usuària: 3.000€
 • (Opcional) Pots afegir una assegurança de RC si també vas amb patinet o roda elèctrica (VMP). Consulta condicions aquí.

Pots triar la modalitat que millor s’adapta a tu:

 • Modalitat individual
  • Quota anual de 69 €
 • Modalitat reduïda
  • Quota anual de 56 €
  • Per a menors de 25 anys o majors de 65 anys.
  • El preu reduït s’aplica automàticament, aportant DNI/NIE o passaport per acreditar l’edat.
 • Modalitat familiar
  • Quota anual de 69 + 39 € per persona amb cobertura plus
  • Inclou tots els membres d’una mateixa unitat familiar (màxim 5 persones).
  • Cal aportar llibre de família o justificació parella de fet, i residir al mateix domicili.

A més, recorda que al ser una entitat declarada d’utilitat pública, podràs beneficiar-te dels descomptes fiscals a la propera declaració de la renda, estalviant fins al 80% del cost de la quota anual, amb un límit de deducció de 150€. En el quadre resum pots veure com quedaria el preu després del descompte:

Simulació desgravació IRPF
Modalitats Individual Familiar Reduïda
Preu incial 69 € 108 € 56 €
Descompte 80% -55,20 € -86,40 € -44,80 €
Preu final 13,80 € 21,60 € 11,20 €