bicifeina_h

Bicifeina, aire més net, menys soroll

El Departament de Territori i Sostenibilitat conjuga les polítiques de mobilitat i de qualitat de l’aire; la iniciativa “Bicifeina, aire més net, menys soroll” esdevé una eina de conscienciació i d’actuació envers la contaminació de l’aire i el soroll que poden posar en pràctica els treballadors de la Conselleria.

El projecte s’emmarca en el Pla de millora de la qualitat de l’aire i és promogut per la Direcció General de Qualitat Ambiental, que compta amb la col·laboració del Bicicleta Club de Catalunya (BACC).

A hores d’ara, la generalització de la bicicleta en els desplaçaments urbans per anar a la feina només suposa el 9% dels que es fan en aquest mode de transport. Passar dels desplaçaments d’oci als desplaçaments urbans laborals, reduint la contaminació i el soroll, és l’objectiu d’aquesta iniciativa.

En els darrers 8 anys i des de la posada en servei del sistema de bicicleta pública “Bicing“, la ciutat de Barcelona ha experimentat una transformació en la xarxa de carrils bici i d’aparcaments que situen a la capital catalana com un referent a la Mediterrània, encara lluny però de ciutats com Copenhaguen o Amsterdam pel que fa als ciutadans que es mouen per anar a treballar utilitzant aquestes infraestructures.

Sovint fer el pas a l’ús de la bicicleta per a la mobilitat obligada requereix superar un seguit de barreres, com ara trobar-s’hi segur, garantir l’aparcament tant a casa com a la feina, disposar d’assegurança, saber com circular per la ciutat i conèixer com utilitzar els elements de seguretat.

Per tal d’eliminar aquests obstacles i que els treballadors puguin veure aquest mitjà de transport net i competitiu com una alternativa atractiva per arribar a la feina, el DTES ofereix als seus treballadors la possibilitat de gaudir en forma de “préstec” d’una bicicleta per a ús individual i privat durant un període màxim de 6 mesos, amb el compromís que sigui emprada per desplaçar-se a treballar.

Aquest servei inclou formació en conducció urbana, assegurança, cadenats, cistella, elements de seguretat, registre antirobatoris, manteniment del vehicle i aparcament segur i vigilat al lloc de feina; a més, la bicicleta és plegable per a facilitar-ne l’aparcament al domicili privat.

Pel que fa al treballador, requereix d’un compromís signat d’utilitzar-la per anar a la feina respectant els vianants i les ordenances de circulació.

L’objectiu final és induir un canvi cultural i que es faci el salt a la bicicleta pròpia per anar a la feina al més aviat possible, cosa que permetria que més treballadors puguin gaudir del servei.

El servei “Bicifeina, aire més net, menys soroll” fuig de les implicacions —no sempre prou transparents— dels sistemes de retribució econòmica flexible a la feina i de les subvencions directes a la compra, atès que, pels seus preus clarament competitius respecte dels vehicles a motor, no es justifica que sigui aquest l’element que no n’afavoreix la generalització.

Bicifeina

Els propers passos a seguir:

Gaudir de la qualitat de l’aire de les ciutats nòrdiques, ciclistes per excel·lència, requereix de fórmules noves que fugin de models propis del segle XX, com ara la introducció de nous serveis de mobilitat “bicifeina” als entorns laborals.

Per fer-ho entenedor: es tracta d’un model semblant al “rènting de flotes de vehicles”, però adaptat a la bicicleta. Les empreses no adquireixen actius, sinó serveis “tot inclòs” que poden oferir als seus treballadors.

El proper pas serà donar a conèixer el servei bicifeina a les empreses que disposen de sistemes de gestió mediambiental certificats com ara l’EMAS o la ISO 14.000, o a les que aposten per la responsabilitat corporativa, per tal que estudiïn la possibilitat d’oferir-lo als seus treballadors.

Paral·lelament, també es treballarà perquè més conselleries del Govern de la Generalitat s’interessin per aquest servei.

I no es pot obviar que, per generalitzar aquesta iniciativa, caldrà que es creïn nous models de negoci de mobilitat sostenible que ofereixin aquest servei.