1. Informació Corporativa
En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el present lloc web és propietat de l’associació Bicicleta Club Catalunya- BACC, amb N.I.F G-62538103 amb domicili al c/ de la Providència 42, 08024 Barcelona i amb les següents dades de contacte: bacc@bacc.com. BACC està inscrita al Registre d’ Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat amb el nº 24.442.

 

2. Protecció de Continguts
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per Bicicleta Club Catalunya – BACC en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a Bicicleta Club Catalunya – BACC i / o a tercers als quals els han cedit els seus drets. En cap cas l’accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteracions, descompilació i / o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web. Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de Propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin al nostre coneixement en la major brevetat possible.

3. Accés i ús del lloc web.
Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’ usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts , lesius dels drets i interessos de Bicicleta Club Catalunya – BACC, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part de els usuaris. Bicicleta Club Catalunya – BACC no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic
de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per Bicicleta Club Catalunya – BACC a través de la seva pàgina web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

4. Enllaços a tercers
En el present lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. Bicicleta Club Catalunya – BACC no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat. Tampoc es garanteix
l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del lloc web de Bicicleta Club Catalunya – BACC, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i / o en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a Bicicleta Club Catalunya–BACC de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

5. Xarxes socials
L’informem què Bicicleta Club Catalunya–BACC. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Bicicleta Club Catalunya–BACC es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament pel usuari. Bicicleta Club Catalunya–BACC tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats productes o serveis de vacuni Bicicleta Club Catalunya–BACC , així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permeses. Queda prohibida la publicació de continguts que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.- que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Bicicleta Club Catalunya–BACC consideri no apropiats. I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. Bicicleta Club Catalunya–BACC es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

6. Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.
El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l’usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *