Si la companyia que busqueu no es troba a la següent llista, pregunteu a l’operador sobre les condicions de viatge amb la vostra bicicleta.Teisa / EixBus

D’acord amb el conveni de col·laboració (amb algunes entitats públiques) es podrà transportar bicicletes única i exclusivament en les següents línies:

  • Girona – Amer – Olot

  • Girona – Llagostera – St. Feliu de Guíxols

  • Girona – Banyoles – Olot (en aquesta línia només es podran carregar a les parades de Girona, Banyoles i Olot)

La normativa per transportar bicicletes en aquestes tres línies és la següent:

  1. Les bicicletes seran acceptades sempre hi quan hi hagi espai suficient dins la bodega del vehicle i un cop carregats els equipatges dels altres usuaris.

  2. Les bicicletes han d’anar totalment protegides i embalades per tal d’evitar embrutar o causar qualsevol desperfecte als altres equipatges.

  3. El conductor com responsable del vehicle tindrà la decisió final sobre si permet l’accés o no de la bicicleta a l’autobús.

  4. L’empresa no es farà responsable de les pèrdues, robatoris o desperfectes de les bicicletes.

  5. Actualment aquest servei és gratuït.

A la resta de línies, en cas de voler transportar bicicletes, aquestes hauran d’anar dins de la bodega del vehicles embolicades i protegides com qualsevol altre paquet, per evitar embrutar o causar qualsevol tipus de desperfecte en els altres equipatges. El conductor del vehicle serà la persona que supervisarà si una bicicleta està suficientment ben embolicada per permetre-li l’accés a l’interior del vehicle.

Alsina Graells / Alsa

El transport de bicicletes porta afegit un suplement, sobre el preu del bitllet, de 1,20€ en els serveis de curt recorregut i de 5€ en els serveis de llarg recorregut.

En els serveis internacionals, únicament es permet el transport de bicicletes a la línia Espanya-El Marroc, prèvia reserva i pagament del seu import.

S’admet un total de quatre unitats per cotxe (una per bitllet).

Aquestes han de viatjar sense provocar danys a d’altres equipatges o embalatges, sent recomanable, en el cas de les bicicletes, retirar ampolles, o recipients similars.

Una vegada adquirit el bitllet, el viatger es presentarà a l’embarcament amb la seva bicicleta amb una antelació mínima de 15 minuts abans de la sortida.

]]>