Horaris

SempreNormativa

 

L’accés de bicicletes es permetrà sempre que no suposi molèsties per la resta dels viatgers pel seu elevat número en el vehicle, circumstància que serà apreciada pel personal de l’empresa.


Observacions

Hi ha portes adaptades per accedir a l’espai especial per a bicicletes. 

]]>