Els sistemes de bicicletes públiques s’estan implantat a diversos municipis de Catalunya. Es tracta de sistemes de préstec de bicicletes a disposició de la ciutadania per als usos de mobilitat quotidiana. El Bicing de Barcelona és potser el més conegut però no l’únic, molts municipis tenen pensat instal•lar serveis semblants. La clau de l’èxit d’aquests serveis és que estiguin complementats per altres mesures de promoció de la bicicleta, com ara una xarxa bàsica d’itineraris per bicicletes, pacificació del trànsit, campanyes de promoció i civisme, etc. Les bicicletes públiques es poden considerar una opció més de transport públic.

]]>