Barcelona | Redacció | 12/02/2009

L’IES Torras i Bages de l’Hospitalet s’ha adherit a l’agenda 21 amb la voluntat que la seva comunitat educativa col·labori progressivament en els àmbits de treball que estableix. Entre d’altres iniciatives que s’estan dissenyant, l’institut porta a terme, dins del vector de la mobilitat, el projecte transversal Bicicleta, Medi Ambient i Patrimoni, per tal de promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i ideal per a distàncies curtes o mitges i proporcionar la preparació i els coneixements necessaris per a conduir la bicicleta de forma segura, responsable i saludable, entre d’altres.

Aquí podeu conèixer les accions que estan portant a terme.

]]>