“Durant les darreres dècades s’ha produït una dispersió de les activitats sobre el territori […] que ha comportat un creixement de la distància entre els llocs de residència i els centres d’activitat laboral”, recorda l’estudi. El principal problema, denuncia, és que “la connexió entre aquestes àrees s’ha resolt fonamentalment mitjançant la xarxa viària, la qual cosa ha estimulat la utilització del transport privat motoritzat”. Així, gairebé la meitat dels treballadors es desplacen a la feina a l’àrea metropolitana amb cotxe. Un 29% ho fan a peu o en bici, i gairebé un 24%, en transport públic. Aquesta darrera opció, però, és minoritària en àrees més mal comunicades que la capital. Qui es desplaça en bus o metro perd més temps però estalvia. El transport privat passa una factura mensual a cada treballador de 104 euros, enfront els 19 euros del transport col·lectiu.

Teletreball i cotxe compartit

La butxaca, la natura, la productivitat i la taxa de sinistralitat agrairien que es posessin en marxa més iniciatives com les que promouen 12 empreses i entitats estudiades pel CTESC. Fomentar el teletreball, afavorir el cotxe compartit, impulsar línies d’autobús, flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar embussos o, simplement, posar dutxes per als empleats que arriben en bici són algunes de les mesures impulsades per France Télécom, Telefónica i el polígon del Prat. Intel destaca que és una excel·lent manera d’atreure personal qualificat. El salari importa, però la qualitat de vida no té preu.

Veure article original

]]>