Barcelona | Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya (GCBC) | 23/03/2009

Com a usuaris i comerços amoïnats per la seguretat dels ciclistes a la ciutat de Barcelona, i per una correcta imatge dels usuaris de bicicletes, al igual que per un correcte comportament dels mateixos, el GCBC va fer arribar a l’Ajuntament de Barcelona les seves propostes a la comissió cívica de la bicicleta.

En el seu document el Gremi fa referència als carrers de Prioritat Invertida o Plataforma Única, els girs a la esquerra amb carril bici a la dreta, o a la inversa, la limitació de utilització de vorera segon l’amplada, el Carril Bus compartit i la obligació d’anar pels carrils bici segregats per a les bicicletes, quan existeixen.

GCBC Propostes ordenança març 2009  

]]>