A l’acte hi han intervingut també el diputat Francesc Pané, coordinador de l’intergrup, i Xavier Corominas, coordinador de la Mesa de la Bicicleta de Catalunya, i hi han assistit el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Francesc Narváez, el subdirector general d’Infraestructures i Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient, Josep Planas, el director del programa de mobilitat i grans infraestructures del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Esteve Tomàs, diversos diputats de l’intergrup i representants de diferents col·lectius relacionats amb el món de la bicicleta.

Durant el discurs Benach ha destacat la rellevància de la publicació per “la dimensió socioeconòmica i política que té l’ús de la bicicleta, que explica la importància de la feina de l’intergrup”. Així mateix, ha assegurat que l’ús d’aquest mitjà “respon a una demanda creixent de la societat” i que actua sobre aspectes molt remarcables de la societat, perquè, ha argumentat, “d’una banda, contribueix a la sostenibilitat afavorint la reducció de la contaminació i del consum energètic, i, de l’altra, serveix per descongestionar les vies urbanes, contribueix a potenciar hàbits saludables i té una vessant lúdica important”. Finalment, ha recordat la declaració institucional del Parlament del 2008 a favor de l’ús de la bicicleta com a mitjà de mobilitat sostenible i saludable, una “declaració d’intencions, la millor que es podia fer des d’aquesta casa” i que implica, ha asseverat, un compromís de la cambra “que continua intacte”.

D’altra banda, Pané ha destacat que el Parlament hagi estat “la punta de llança de l’estat” a l’hora de tenir “un intergrup de debat format per diputats i societat civil”. A més, ha apuntat la necessitat que “els legisladors, d’acord amb els usuaris de la bicicleta, anem impulsant una nova legislació”, ja que, ha afirmat, “avui la catalana encara no protegeix suficientment l’usuari de la bici i no n’impulsa suficientment l’ús”.

En el mateix sentit, Corominas ha demanat una legislació “que aclareixi els usos de la bici i que castigui si cal els usos incívics que en fan alguns”, i ha reclamat que “s’apliqui totalment el pla estratègic de la bicicleta”, aprovat pel govern el 2008.

El llibre recull les ponències de la jornada del 2008 i es complementa amb la memòria d’activitats de l’intergrup, el manifest de vianants i ciclistes que va subscriure, la declaració d’Amsterdam, a la qual el Parlament va donar suport, i les iniciatives parlamentàries relacionades amb la bicicleta.

L’intergrup es va constituir formalment l’abril del 2006, tot i que ja feia vuit anys que estava actiu a la cambra de manera informal.

Article original

]]>