El socis fundadors va signar un manifest en que la “Xarxa” neix amb l’objecte de generar una dinàmica entre les ciutats espanyoles amb la finalitat de facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment en el medi urbà, realitzant totes les accions necessàries per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport i intensificar les iniciatives adoptades amb el mateix objectiu per les administracions públiques, associacions i agents socials.

L’assemblea compta amb la participació de 70 ciutats, més de 120 responsables municipals i 350 assistents. La Diputació de Barcelona col·laborà activament amb la constitució de la Xarxa, donant suport jurídic en la elaboració del acta fundacional, els estatuts i la presència i el suport jurídic de la Direcció de Serveis de Secretaria de la Diputació.

Tanmateix es va nomenar com a comissió executiva les persones i institucions següents :

San Sebastián. Odón Elorza Alcalde. PRESIDENCIA

Diputación de Barcelona. Joan Antoni Barón. Presidente del Área de Medio Ambiente. VICEPRESIDENCIA1ª

Sevilla. Antonio Rodrigo Torrijos. Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Relaciones Institucionales. VICEPRESIDENCIA 2ª

Alcobendas. Paloma Cano. Concejal de Obras Mpales. Serv. Públicos, Mantenimiento y Transporte. VICEPRESIDENCIA 3ª

Així doncs, la vice-presidència primera que ostentarà el president delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, servirà per representar a Catalunya en les polítiques de bicicleta i tanmateix als municipis de les comarques de Barcelona, així com als municipis de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.

Veure article original ]]>