Procediment

Denuncia el robatori als Mossos d’Esquadra

Prova de trobar-la al dipòsit de la Guàrdia Urbana al Pg. de Garcia Fària s/n . Cal que hi vagis amb la denúncia i la factura de compra, si la tens.

La denúncia als mossos és la única prova estadística actual que pot mostrar la gravetat dels robatoris de bicicletes. Per això t’animem a fer-la.

Si la teva bicicleta està registrada a l’Ajuntament de Barcelona:


  1. Denuncia el robatori als Mossos d’Esquadra

  2. Portar la denúncia a l’Oficina del Registre de Bicicletes (Pl. Carles Pi i Sunyer, 8 , planta baixa. 08002 Barcelona). Les dades que s’han de fer constar són:

Informació de la denúncia formal (núm. de denúncia, cos de seguretat, lloc i dia).

Nom d’usuari/ària i número de registre (tal com consten a targeta de registre).

Lloc, dia i hora on s’ha produït el robatori.

]]>