Article publicat a la revista Vélocité Nº 71 / març-abril 2003, pàg. 14-15. Autor: Nicolas Martin. Responsable de la Comissió Antirobatoris Traduït de l’original en francès per Enric Velo (BACC)


El robatori de bicicletes és un fenomen preocupant que dissuadeix molts ciclistes potencials i que limita l’ús de la bicicleta urbana. El robatori és, juntament amb la sensació d’inseguretat, el principal obstacle per a l’ús de la bicicleta urbana. A ciutat, molts ciclistes tendeixen a utilitzar un ‘ferro vell’ que no atregui pas als lladregots i que la seva pèrdua sigui fàcilment suportable. Tot això va en detriment de la imatge de la bicicleta.

L’objectiu de la FUBicy: disminuir els robatoris.

El robatori no és pas una causa perduda, però cal protegir-se eficaçment i fer servir cadenats eficaços. No obstant, molts ciclistes es conformen adquirint un cadenat de baix preu sense preocupar-se per les seves prestacions! I n’hi ha que són molt dolents, doncs es poden trencar fàcilment i, el que és més important, molt ràpidament sense cridar l’atenció.

La FUBicy ha decidit d’abordar aquest fenomen, paral’lelament a la seva acció de marcatge de bicicletes. És per això que ha confiat a una de les seves associacions l’encàrrec de dur a terme proves sobre els cadenats comercials amb l’objectiu d’homologar aquells que presenten un nivell de protecció suficient i, en el cas contrari, d’assenyalar aquells que són notablement insuficients. En aquest sentit, es pretén, de bon antuvi, donar a conèixer als ciclistes els cadenats homologats i a més llarg termini, obtenir un etiquetat oficial de l’ANFOR (l’Associació Francesa de NORmalització).

Per establir els procediments de les proves hem rebut una simpàtica ajuda per par de la FFMC, la Federació Francesa de Motoristes en Còlera, que compta amb una comissió ‘Prou Robatoris’ que ha tingut un impacte molt positiu en la disminució dels robatoris de motos durant els darrers quinze anys.

Establiment de la comissió antirobatoris de bicicletes

La comissió antirrobatori, actualment, actualment dirigida per l’associació REVV de Valence, s’encarrega de la realització de les proves, incloent la definició dels mitjans d’assaig (bastidor i utillatges), i el subministrament dels cadenats. La FUBicy, per la seva banda, assumeix les relacions amb l’administració i els constructors.

Plec de condicions pels cadenats de bicicletes

Per poder ser homologats, els cadenats han de satisfer certes regles (tenim a disposició dels constructors el plec de condicions complet). Principalment:

  • El cadenat ha de ser portat per la bicicleta o pel ciclista (autònom).
  • Per posar-lo o treure’l no ha fer falta més d’una quinzena de segons.
  • Típicament, el cadenat ha de permetre lligar el quadre i la roda de davant a un punt fix. A aquest fi, s’ha de poder lligar al voltant d’un pal de secció rectangular de 60 x 220 mm. Nota: els antirobatoris de tipus ‘collier’ fixats per construcció al quadre de la bicicleta i previstos per immobilitzar una roda, no són homologables.

 

El mètodes i mitjans d’assaig

Són confidencials. El mitjans s’inspiren en els dels ‘trencadors’. Hem emprat utillatges comercials susceptibles de ser dissimulats sota una peça de roba gran i de ser emportats sobre una bicicleta. Aquests utillatges s’utilitzen per escometre els diferents constituents de l’anti-robatori: la nansa, el cable, la cadena, el bloc de la tanca, el dispositiu d’ancoratge i el pany. Cada cadenat ha estat sotmès a diverses proves seguint diferents tècniques de esbocinament.

Com sigui que el lladre té cura d’operar ràpidament – generalment en menys d’un minut – el temps és un criteri important de qualitat. Encara que el temps emprat per trencar un cadenat depèn de l’operador, al llarg de les proves les qualitats intrínseques del cadenat apareixen sense ambigüitat.

Nota: Al llarg de les proves s’ha comprovat que els anti-robatoris enganxats en contacte o a prop del terra són els més fàcils de fracturar.

Dos nivells d’homologació

A fi i efecte de no obligar als ciclistes a invertir en cadenats de molt alta gamma, que són sovint molt cars, tot i reconeixent el valor d’aquests productes i per augmentar la qualitat, s’han definit dos nivells d’homologació:

El nivell 1 s’atribueix als antirobatoris que resisteixen més d’un minut a les proves dutes a terme amb els instruments discrets, de dimensions inferiors a 35 cm i fàcils de dissimular. Corresponen als robatoris ‘llampec’ a la via pública.

El nivell 2 s’atribueix als antirobatoris que resisteixen més d’un minut a les proves dutes a terme emprant els utillatges menys discrets, de dimensions inferiors a 60 cm. Corresponen al robatoris perpetrats durant la nit o en llocs fora de la vista de testimonis.

Antirobatoris provats i resultats.

Els primers resultats mostrats a la taula fan referència a una part de l’oferta disponible a França. Les proves continuaran durant els propers mesos. No obstant això, algunes conclusions apareixen molt clarament segons els tipus de tecnologia emprada.

Conclusions sobre la qualitat dels antirobatoris

S’observen dues grans disparitats entre els cadenats, lligades als materials utilitzats o al disseny del producte.

  • Els cadenats tipus U ofereixen una protecció netament superior als altres. Els que s’han assajat han estat tots qualificats al nivell 1 i alguns al nivell 2.

  • Alguns cadenats de tipus U han estat classificats al nivell 2 mercès a la qualitat de l’acer i principalment de la cementació i també mercès al dispositiu de tancament (pany). Els cadenats de tipus articulats presenten gran disparitat però no arriben mai al nivell 2.

  • Els antirobatoris de cable sense armadura no resisteixen més de 10 segons, només alguns segons!

Cap dels antirobatoris de cable i altres d’espiral, no arriben al nivell 1. És evident que no donen cap seguretat, doncs és molts fàcil trencar-los amb l’utillatge apropiat. En conseqüència no els provarem més.

Només les ‘U’ presenten una bona resistència, amb diferències segons el diàmetre de la nansa (10, 11, 12 o 13 mm), la qualitat dels acers amb o sense ‘cementació’, la qualitat del pany i de la tanca.

Marca

Tipus

Model

Referència

Preu (€)

Nivell 1

Nivell 2

Comentari

ABUS

U

Granit plus

51/150 HB

77

SI

SI

Molt resistent

ABUS

U

Buffo

34 HB 180

48

SI

SI

Molt resistent

ABUS

U

Swing

40/90 HB 100

44

SI

no

 

Trelock

U

Cyclemate

 

22

SI

SI

niv 2 límit

Master Lock

U

Lock & Load

 

75

SI

SI

 

Master Lock

U

 

8181 DPRO

27

SI

no

niv 1 límit

Master Lock

U

 

8180 DPRO

35

SI

SI

lleuger 735 g

LUMA

U

Pro Scoot

 

57

SI

SI

Molt resistent

LUMA

U

DOGO max

 

28

SI

SI

Molt resistent

Lock Force

U

Corsaire

 

12

SI

no

 

Lock Force

U

Hercule

 

17

SI

no

 

Lock Force

U

Samson

 

19

SI

no

 

BUMPER

U

 

Ref. 34

17

SI

no

 

BUMPER

U

 

52/110 x 300

13,65

SI

no

 

Leclerc

U

Antivol anse

GD Model VTT

11

SI

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUS

Articulat

Stell-o-Flex

 

22

SI

no

 

LUMA

Articulat

Enduro

 

30

no

no

 

Lock Force

Articulat

Mega Snake

 

22

no

no

 

BUMPER

Articulat

 

 

22

SI

no

 

El costs dels cadenats i recomanacions de compra

 A partir dels resultats obtinguts, recomanem els cadenats en ‘U’, principalment els que han estat homologats al nivell 2. Corresponen generalment als antirobatoris més cars, de l’ordre de 40 euros. El preu de les ‘U’ de nivell 1 ronden els 11 euros.

Mireu que la nansa tingui una llargària suficient (més de 6 cm) per poder-la lligar a tots els aparcaments de bicicletes, principalment als tubulars d’acer en ‘U’ inversa. En tots els casos tingueu en compte que per tenir un antirobatori homogeni amb la qualitat de la vostra bicicleta haureu d’invertir-hi del 5 al 10% del seu preu.

Com emprar correctament un cadenat

Recordeu les principals regles d’aparcament


Lligueu el quadre i, si és possible la roda de davant a un punt fix

Lligueu la bicicleta en un lloc públic molt visible (els lladres prefereixen la discreció …)

Lligueu la bicicleta preferentment en alçada (l’antirobatori per sobre de 50 cm del terra)

]]>