Amb la biciescola ajudem a descobrir la bicicleta a moltes persones que mai l’havien agafat i dóna eines a per a que moure’s amb bicicleta sigui la millor experiència.

Però sobre tot, la biciescola és un projecte d’il•lusions complertes: més de 2.000 adults han après amb nosaltres a pedalar per primera vegada o a moure’s per la ciutat amb seguretat i confiança.

La Biciescola no és una experiència única i aïllada. Brussel•les, Londres, Córdoba o Bilbao són altres poblacions europees on també s’imparteixen aquests cursos per adults. Les edats dels alumnes van dels 19 del més jove als 67 anys del més gran.


Amb el suport de:

]]>