increment de preus del Bicing, el BACC accepta la pujada sempre i quan es tradueixi en millores del servei, de les infraestructures de la bicicleta i en l’ampliació d’horaris nocturns, promesa electoral encara incomplerta. · El BACC proposa un sistema de bonificació dels usuaris que contribueixi a redistribuir de forma natural les bicicletes. Per exemple, bonificar els usuaris que facin trajectes de mar a muntanya. · Els sistemes de bonificacions ja estan sent aplicats per la Generalitat als peatges, als vehicles amb baixa emissió de CO2 i als vehicles d’alta ocupació. · L’associació també proposa abonaments socials per a estudiants, aturats i jubilats. El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) no es mostra contrari a l’increment de preus del Bicing, ja que cal apropar l’aportació que fa l’usuari al cost del propi servei, sempre atenent a la particularitat de tractar-se d’un transport públic en el que l’usuari posa esforç propi en el seu funcionament. Tot i així, considera que: · Cal que l’aportació resultant de l’increment es destini a millorar el propi servei, com per exemple finançant el servei nocturn, promesa electoral de l’executiu actual –feta per part del regidor de Mobilitat Eduard Freixedes– i encara incomplerta. · Part dels ingressos provinents de l’increment del preu haurien de destinar-se a la seguretat viària (recordem que hi van haver dos ciclistes, que complien les normes de trànsit, morts el darrer any només a Barcelona), la millora i el manteniment de les infraestructures de la bicicleta i a la promoció i la educació en l’ús de la bicicleta. · El pagament del nou import hauria de ser esglaonat, en vàries quotes al llarg de l’any. · El servei hauria de tenir tarifes reduïdes per estudiants, aturats i jubilats, com al transport públic, però finançat per l’Administració corresponent: Departament de Benestar Social i Família. Bonficació pels usuaris El BACC considera que s’haurien d’habilitar mecanismes de bonificació per aquells usuaris que facin un ús responsable del servei, com per exemple, els usuaris del Bicing que contribueixin a la distribució natural les bicicletes, és a dir, que facin els trajectes de mar a muntanya.]]>