En projecte BICIUAB és una proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona que ofereix alternatives de mobilitat a l’entorn de la comarca del Vallès Oriental. Aquest projecte va estar presentat el passat 13 de desembre de 2001 a diferents estaments de l’administració autonòmica i local, aconseguint una bona acollida. El projecte contempla la instal·lació, dins del campus, d’aparcaments per bicicletes i l’habilitació d’un espai especialment destinat a la bicicleta que inclou un servei de lloguer de bicicletes i un taller de reparacions. Per als desplaçaments dins del campus, es contempla també la incorporació de vehicles elèctrics, entre ells, 10 bicicletes elèctriques. Aquests vehicles permetran, al personal d’administració i serveis, salvar la dificultosa orografia del campus de Bellaterra independentment del seu estat de forma física. Però el projecte de la UAB va molt més enllà, contemplant l’adequació de la xarxa de carrils bici i rutes ciclables que connecten la universitat amb les poblacions veïnes. Per tal de rendibilitzar el projecte i fer-lo atractiu a les administracions locals i comarcals, la UAB proposa el seu ús lúdic els caps de setmana. En aquest sentit, el campus de Bellaterra, integrat dins d’una xarxa de vies ciclables, es convertiria en una zona de lleure on els vallesans podrien gaudir de la natura. El pressupost total del projecte és de uns 788.000 euros

]]>