Formulari Inscripció <!– var da = (document.all) ? 1 : 0; var pr = (window.print) ? 1 : 0; var mac = (navigator.userAgent.indexOf("Mac") != -1); function printPage2() { if (pr) // NS4, IE5 window.print() else if (da && !mac) // IE4 (Windows) vbPrintPage() else // other browsers alert("No soportado por este navegador"); return false; } if (da && !pr && !mac) with (document) { writeln(' ‘); writeln(”); writeln(‘Sub window_onunload’); writeln(‘ On Error Resume Next’); writeln(‘ Set WB = nothing’); writeln(‘End Sub’); writeln(‘Sub vbPrintPage’); writeln(‘ OLECMDID_PRINT = 6’); writeln(‘ OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER = 2’); writeln(‘ OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER = 1’); writeln(‘ On Error Resume Next’); writeln(‘ WB.ExecWB OLECMDID_PRINT, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER’); writeln(‘End Sub’); writeln(”); } function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && document.getElementById) x=document.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i /*


Sol·licitud d’inscripció
Per fer-te soci, omple la sol·licitud, imprimeix-la, firma-la i fes-nos-la arribar al BACC.
Adreça postal: BACC, Carrer de la Verneda, 18. 08018 Barcelona
 

Dades personals

Nom: Cognoms:
DNI: Home Dona  
Carrer: Núm.: Pis/Porta:
Codi Postal: Data de naixement (dia/mes/any): / /
Població: Comarca:
Telèfon: E-mail:

Quota anual

Soci individual (26 €) (Estudiants i jubilats 17 €, adjunta una fotocòpia del document que ho acrediti)
Soci Familiar (41 €) (amb les següents persones)
Nom i Cognoms DNI Data de naixement (dia/mes/any):
1 / /
2 / /
3 / /
4 / / 
(Estaran assegurats el titular, una altra persona adulta que convisqui amb el titular i els menors d’edat fills o sota custòdia del titular)
Com a complement de la meva quota anual, vull aportar al BACC:

Dades bancàries per domiciliar el pagament

 
Senyors, els prego que a partir d’aquesta data i fins a nou avís carreguin al compte/llibreta els rebuts presentats pel BACC.
Nom entitat bancària:
Entitat:
Agència:
D.C.:
Numéro del compte:
A nom de :
NIF:
Data (dia/mes/any): / /
 
Signatura del sol·licitant i titular del compte.
 
 
]]>