Barcelona | La Vanguardia | Orriols Torrents | 12/11/2008

El Bicing está extendido en casi toda Barcelona, incluso en zonas altas de la ciudad, pero en cambio no llega a los vecinos de la Zona Universitària, que además tiene carril bici en toda la Diagonal y es terreno plano. ¿Por qué estamos castigados? ¿Cuándo llegará?

El risc de morir d´èxit

RAMON FERREIRO – Cap de premsa de Barcelona de Servei Municipals (BSM) | 12/11/2008

La individualitat del Bicing com a servei de transport públic fa que aquest no sigui l´adequat per desplaçar-se a zones de demanda massiva en franges horàries molt específiques com és el cas de la Zona Universitària, ja que en aquestes situacions hi ha molt risc de no poder absorbir totes les peticions. A més, una de les voluntats en la implantació del Bicing és també oferir als ciutadans un nou mitjà de transport sostenible en tots els aspectes. Segons les avaluacions que s´han realitzat en l´entorn universitari de la Diagonal, per cobrir les elevadíssimes demandes puntuals de la zona caldria una disposició de recursos (personal, vehicles, distribució…) excessivament elevada. D´altra banda, la zona universitària està dotada d´una àmplia xarxa de transport públic (metro, autobús i tramvia) que facilita els desplaçaments amb origen i destí en aquest punt.  

veure article original

]]>