Barcelona | Redacció | 18/11/2008

La Comissió Europea ha publicat una convocatòria de propostes (SUB 02-2008) (DOUE núm. C-282, de 6 de novembre de 2008, pàg. 26) amb l’objectiu de concedir subvencions a actuacions de suport al foment de les polítiques de mobilitat sostenible a les aglomeracions urbanes.

El termini per presentar propostes finalitza el dia 31 de març de 2009.

Més informació

 

]]>