portada_la_bicicleta_salut_sobre_rodes.jpgBarcelona | Redacció | 03/12/2008

La inactivitat física provoca greus problemes de salut per a milions de persones. Un estil de vida basat en la mobilitat motoritzada hi té molt a veure. Canvis en l’espai públic o en el seu ús permetran que els ciutadans puguin triar els “desplaçaments saludables” com la bicicleta i provocar un estil de vida actiu. Unes eines de promoció i educació eficaces atrauran les persones sedentàries cap a l’activitat física.

ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA

Tot l’esport és activitat física, però no tota l’activitat física és esport. Aquesta afirmació cal recordar-la a l’hora de crear polítiques de promoció de la salut. S’ha de tenir en compte que moltes persones no són esportistes i probablement mai ho seran, però que poden millorar i mantenir la seva salut si aconseguim que tinguin un estil de vida físicament actiu.

Aquest és part del contingut que trobareu al document “La bicicleta, salut sobre rodes” especialment dirigida als responsables locals per a la promoció de la salut, la sostenibilitat, l’urbanisme, la mobilitat i l’educació, entre d’altres, amb l’objectiu de donar eines per tirar endavant canvis a favor de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i lleure per un estil de vida més saludable.

 Aquesta publicació és la primera que es realitza a Catalunya dirigida als responsables locals i ha elaborada pel Bicicleta Club de Catalunya (BACC) i el Departament de Salut, a través del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) de la Generalitat de Catalunya.

Descarregat el document aquí  

 

]]>