Barcelona | 3cat24.cat | 28/11/2008

El Departament de Medi Ambient ha editat una guia perquè els ajuntaments puguin desenvolupar els seus plans de mobilitat urbans. Segons els secretari general de Medi Ambient, Eduard Pallejà, es tracta d’elements tècnics que ajuden els municipis a desenvolupar les actuacions en matèria de mobilitat sostenible, com ara la implantació de carrils bici.

Aquesta guia s’ha donat a conèixer en unes jornades sobre mobilitat urbana que s’han celebrat a Barcelona, i que han comptat amb la presència de tècnics de diversos ajuntaments. Pallejà ha indicat que els plans de mobilitat han d’avançar perquè els vehicles privats vagin el menys buits possibles perquè siguin més sostenibles.

]]>