Barcelona | EFE – El Punt | 29/07/2009

El nivell de partícules provinents sobretot del trànsit supera el llindar de l’OMS

L’alt nivell de partícules contaminants en l’aire dels 57 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, molt per sobre del volum aconsellat per l’OMS, provoca cada any 3.500 morts, segons un estudi del Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental (Creal). L’equip ha conclòs en el seu estudi que la reducció de la contaminació atmosfèrica a Barcelona fins al nivell que recomana l’OMS tindria com a conseqüència un augment mitjà de l’esperança de vida de 14 mesos.

Aquest estudi indica que la reducció de la concentració d’un tipus de contaminant, les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) provinents majoritàriament del trànsit, als nivells aconsellats per l’OMS comportaria beneficis econòmics, entorn dels 6.400 milions d’euros anuals o una mitjana de 1.600 euros anuals per habitant.

El 2004, any en què es va dur a terme la investigació, el nivell mitjà de PM10 a l’àrea metropolitana era de 43 µg/m³, –el mínim a la localitat d’Abrera (35 µg/m³) i els màxims localitzats a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat (56 µg/m³). L’estudi del Creal adverteix que, si els municipis de l’àrea metropolitana reduïssin els nivells d’aquest contaminant atmosfèric al valor anual mitjà recomanat per l’OMS, situat en 20 µg/m³, disminuirien en 1.800 els ingressos hospitalaris per causes cardiorespiratòries en un any.

A més de la reducció en el nombre de morts i de l’augment de l’esperança de vida, hi hauria 5.100 casos menys de bronquitis crònica en adults, 31.100 casos menys de bronquitis aguda en nens i 54.000 crisis asmàtiques menys en nens i adults.

El treball, encarregat pels departaments de Medi Ambient i de Salut, i realitzat pel Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental (Creal), també ha valorat els efectes de la reducció de la contaminació atmosfèrica al nivell anual mitjà legislat per la Unió Europea (40 µg/m³). En aquest supòsit, els beneficis de l’àrea metropolitana de Barcelona es reduirien a una tercera part, i se situarien en un total de 2.300 milions d’euros.

Veure aquí article original

]]>