Els nivells de contaminació de Barcelona es troben molt per sobre dels que fixa com a desitjables la UE i també la Organització Mundial de la Salut. Per exemple, per les particules de menys de 10 micromètres (PM10), el límit de la UE és de 40 micrograms / m3 i el límit de la OMS és de 20 micrograms / m3. A Barcelona, l’any 2007 la taxa de PM10 registrada va ser de 55 micrograms / m3, quasi un 50% més del límit de la UE.

Els efectes que té aquesta contaminació sobre la salut són diversos i depenen del temps d’exposició a la contaminació que experimenti la persona. Així trobem efectes a curt termini, tals com augment de crisis asmàtiques, bronquitis o desencadenaments d’infarts de miocardi. A més llarg termini apareixen patologies cròniques que afecten al sistema caridovascular i respiratori i que poden originar malalties com el càncer de pulmó i fins i tot provocar la mort. Els estudis realitzats fins al moment confirmes que l’esperança de vida és més reduïda en les zones amb més contaminació atmosfèrica. Segons l’estudi del CREAL es calcula que a Barcelona unes 1.200 morts prematures es podrien evitar si la es reduís la contaminació de PM10 fins als nivells que marca la UE.

Els causants d’aquesta contaminació són, principalment, la indústria, acusant d’un 30% de la contaminació i el transport causant d’un 40%.

Pla del govern

Per tal de lluitar contra la contaminació atmosfèrica i per intentar assolir l’any 2010 els nivells recomanats per la UE el Govern de la Generalitat va presentar, l’any 2007 el Pla per a la millora de la Qualitat de l’aire a la Regió Metropolitana de Barcelona amb 73 mesures d’aplicació urgent, de les quals 25 afecten directament a la mobilitat i al transport.

La mesura que més polèmica ha portat ha estat, sens dubte, la implantació d’un límit màxim de velocitat a les entrades de Barcelona de 80 km/h. Després d’un any de funcionament d’aquesta mesura, diferents estudis han permès demostrar que la contaminació de PM10 s’ha reduït entre un 2% i un 4% i la contaminació . No és una dada massa positiva, sobretot tenint en compte que caldria reduir fins a un 50% la concentració de PM10 al finalitzar l’any, però si que posa de manifest que una gestió sobre el trànsit i la mobilitat és necessària i urgent si es vol assolir l’objectiu fixat pel 2010 dels 40 micrograms / m3.

La Unió Europea ja va advertir que Barcelona havia superat els límits permesos de contaminació i que, si no es rebaixaven els nivells actuals, l’any 2010 imposaria una sanció a les administracions competents.

Veure article original i més informació  

]]>