Edita: Editorial Piolet, 1ª edició (abril de 2003)
Escala: 1:50.000 

Aquest és el primer mapa publicat a Catalunya que s’ha dedicat exclusivament a donar a conèixer tota una xarxa comarcal de rutes senyalitzades per anar amb bicicleta. El mapa està destinat al foment del cicloturisme i, sobretot, a posar sobre una carta cartogràfica ben detallada tots els itineraris actualment marcats al Baix Empordà per un ús ciclista tranquil. Ens trobem,doncs, davant el complement que faltava per completar els fulletons turístics desplegables publicats ja deu fer uns 2 anys en què es donava informació en 6 idiomes sobre aquesta xarxa. Ara podem adquirir un mapa detalladíssim sobre la xarxa cicloturística, amb informacions tan importants com el quilometratge en metres entre un bon ventall de punts indicats sobre el mapa, a més a més d’un total de 24 ampliacions en forma de finestres (o requadres) que representen 24 viles del Baix Empordà, amb el pas de les rutes, perfectament dibuixades, dins de cada tram urbà. Aquest mapa és la guinda que faltava per ajudar-nos a planificar fàcilment rutes turístiques amb bicicleta a tots els cicloturistes que vulguem passar un o més dies per les bellíssimes terres d’en Josep Pla. Excel.lent i en 5 idiomes!

 

]]>