Edita: Editorial Piolet. Barcelona, 2001. Aquest mapa es planteja com un homenatge a Quirze Parés i Ganyet (1909-1994), possiblement una de les persones que millor coneixia la contrada. El treball de camp ha estat coordinat per Anna Borbonet i Ernest Gutiérrez. S’acompanya d’una petita guia de la comarca en què apareixen alguns escrits del mateix Quirze Parés i d’un seguit de dades purament excursionistes, entre les quals una sèrie d’itineraris, a peu i en BTT, que han estat indicats sobre el mapa. El mapa en concret està força ben resolt i acuradament dissenyat. La seva escala (1:25.000) en fa una eina útil per a l’excursionionisme, però, malauradament, alguns dels corriols més discrets no hi són representats. Amb tot, es converteix en una eina de consulta gairebé imprescindible per a aquells que vulguin conèixer la zona.

]]>