En concret, s’ha aprovat destinar prop de 98.000 euros al projecte de reordenació de la circulació, estacionament i creació d’un carril bici al carrer Laureà Miró, al tram comprès entre els carrers Indústria i Can Miano, fins al límit del terme municipal amb Molins de Rei. També s’ha aprovat la realització de dos programes socials, un d’atenció a les persones grans per import de prop de 437.000 euros, i un programa d’actuació de prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social per import de prop de 255.000 euros.

Aquesta despesa social suposa un 15% dels 4.608.400 € que el nou fons permetrà invertir a Sant Feliu. La resta s’invertirà en diversos projectes, com la reforma integral de l’edifici de l’Escola Xamfrà-Sant Miquel; la reforma d’espais interiors del Casal de Can Ricart per a la millora de l’Administració i de l’atenció ciutadana; la reforma del centre integral de formació Aula Sant Feliu; l’ampliació de l’skatepark del carrer Mataró; el sistema d’aprofitament d’aigua de pluja al parc del roserar; la substitució de l’enllumenat públic per sistemes sostenibles i d’estalvi energètic (leds) al barri Centre de la ciutat; i l’arranjament de la zona verda del polígon industrial del Pla. Totes aquestes actuacions estaran acabades abans de finals de l’any 2010.

]]>