La xarxa del sistema Bicibox té l’objectiu de fomentar entre els ciutadans l’ús de la bicicleta privada per als seus desplaçaments quotidians, com a complement del transport públic. Es tracta d’un servei que en relació amb altres sistemes de foment de la bicicleta pública requereix d’una inversió menor i suposa un cost de gestió i manteniment també inferior.

El Bicibox, és un sistema que oferirà al ciclista la possibilitat d’estacionar la seva bicicleta privada amb les màximes garanties de seguretat front al robatori i el vandalisme, un dels factors més dissuasoris quant a l’ús de la bicicleta. Segons les darreres del Baròmetre anual de la bicicleta (2009) un 12% dels enquestats responia que l’havien robat la bicicleta al menys una vegada, i respecte a l’any 2008, el percentatge d’enquestats a qui els han robat més d’una vegada la bicicleta ha augmentat significativament: d’un 4,9% (2008) a un 8,4% (2009). Segons el mateix estudi, un 70% dels enquestats pensa que seria necessari crear aparcaments segurs per a les bicicletes.

El Bicibox té l’objectiu de fomentar la mobilitat quotidiana en bicicleta, raó per la qual els seus mòduls s’ubicaran estratègicament a prop dels punts atractors de mobilitat dels municipis i, molt especialment, a prop de les estacions de transport públic, per tal de fomentar la intermodalitat, integrant l’ús de la bicicleta amb el del transport públic. En aquest sentit, el Bicibox es planteja com un aparcament segur en destí, per afavorir la bicicleta com a mitjà per als desplaçaments quotidians, i no com un servei per guardar la bicicleta de forma permanent en origen (a prop del domicili).

El sistema funcionarà mitjançant el registre previ dels usuaris i de les bicicletes al servei i un abonament anual de 35€. Aquest preu donarà dret a estacionar la bicicleta en qualsevol dels aparcaments de la xarxa, per un màxim de 12 hores al dia (per fomentar la rotació). En tot cas, es preveu que per hora addicional s’hagués de pagar un suplement de 0,10€ i la possibilitat d’establir escalats creixents per temps addicional.

Entre les seves característiques destaquen el funcionament a través de targeta sense contacte, la seva autonomia energètica (funcionarà amb energia solar) i el baix cost d’instal·lació per la mínima obra civil que requereix.

> Article original de l’EMT

> Article publicat a LA VANGUARDIA

> Article publicat a EL PAIS

]]>