No obstant, i perquè és el tema concret que ha motivat les vostres inquietuds, començaré donant una explicació sobre el tema del passeig marítim. Cal dir, en primer lloc, que la circulació de bicicletes no està prohibida en el tram de passeig que ja estava construit, és a dir, entre el terme municipal de Gavà i el carrer 9. Es tracta d’un tram ample en què poden conviure diferents usos.

La prohibició a la qual feu referència al vostre correu electrònic és produeix únicament en el segon tram, el que ha estat obert al públic aquest estiu. Es tracta d’un passeig estret de vianants, de només cinc metres, que transcorre per damunt de la sorra. L’Ajuntament va demanar reiteradament al ministeri de Medi Ambient, que és qui té les competències, que fos més ample, però el ministeri s’emparava en la Llei de Costes. No va ser possible canviar el projecte i l’amplada ens ha obligat a restringir l’ús de la bicicleta i els patins en aquest espai a horaris i dies amb menys afluència de vianants.

Val a dir que aquest tram de passeig marítim per a vianants s’ha de completar amb el tram rodat, que transcorrerà de manera paral•lela a aquell i que disposarà d’un carril bici. En l’actualitat estem treballant en la redacció del projecte. Quan estigui fet, els ciclistes disposaran d’un tram continu d’uns quatre kilòmetres de longitud per passejar.

D’altra banda, aprofito per informar-vos que Castelldefels va signar amb l’Entitat Metropolitana del Transport el conveni per implantar el bicing a la nostra ciutat. Ara l’EMT està fent els tràmits pertinents per tal que sigui realitat el 2010. S’hi instal•laran 24 estacions amb 16 ancoratges cadascuna. Inicialment, es posaran a l’abast de la població prop de 400 bicicletes.

En l’actualitat Castelldefels disposa de 10 kilòmetres de via pública per on es pot circular amb bicicleta, que s’incrementaran en els propers mesos aprofitant diverses actuacions urbanístiques. Una d’aquestes actuacions, la de l’avinguda de Manel Girona, incorporarà un carril bici que permetrà connectar la zona de la platja, a través de l’avinguda del Canal, amb la zona del barri de Canyars i la part alta de la ciutat amb la sortida cap al pre-parc del Garraf. Per tant, crec que estem donant passes importants per incorporar la bicicleta com un element normalitzat en la mobilitat ciutadana; un element que, juntament amb el foment del transport públic col•lectiu, pel qual també hem fet una apsota decidida, ens permeti avançar cap a una ciutat més sotenible. Espero que aquesta informació hagi estat del vostre interès.

Cordiament,

Joan Sau. Alcalde De Castelldefels. 26 de novembre 2009

 

Informació sobre Bici Baix Llobregat

Cal Ninyo, Carrer Major 43

08830 Sant Boi de Llobregat

Telèfons 93 635 12 07/ 620356275

www.bicibaix.org

http://bicibaix.blogspot.com/

 

 

  ]]>