En primer lloc es farà un inventari de tots els camins i vies susceptibles de ser carrils bici o vies pedalables, que inclourà les rutes que hi ha al territori: la via verda (d’Arnes a Tortosa), les del delta de l’Ebre i el recorregut GR fins la desembocadura.

Les particularitats de les Terres de l’Ebre amb la plana deltaica i la via verda permeten que el pla estratègic de la bicicleta tingui un avanç al territori», ha explicat Sabaté. Tot i que aquest 2009 es començarà a treballar en l’inventari de les xarxes de carrils bici ja en funcionament o projectades per les diferents administracions, el pla pilot de la bicicleta no tindrà partida pressupostària fins al 2010. Pel que fa a l’inventari, el durà a terme l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece). «Es tracta de fer una planificació integrada de totes les rutes», ha dit el responsable d’Acció Territorial a l’Ebre. Només la via verda té un recorregut de prop de 50 quilòmetres entre Arnes i Tortosa. Aquest estudi inclourà la possibilitat d’adequar noves infraestructures que permeten cohesionar les vies ja existents i ampliar la xarxa en aquells punts que es considere més rellevants.

Tot i que les rutes en bicicleta existents estan plantejades des del punt de vista turístic, Política Territorial pretén promocionar-les ara com a sistema de mobilitat quotidià. «Al Delta ja es fa molt ús de la bicicleta com a mitjà de transport», ha manifestat Sabaté. És per això que es fomentarà l’ús correcte de la bicicleta des de les escoles i les autoescoles.

1.200 QUILÒMETRES

El pla estratègic de la bicicleta preveu la construcció de 1.200 quilòmetres de carrils bici segregats al país el 2026. Una xarxa de carrils que connectarà la major part de pobles i ciutats amb una inversió global de 100 milions d’euros. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques projecta onze eixos que travessaran el país de nord a sud i d’est a oest. Així, un d’aquests grans eixos és Tortosa-Tarragona-Barcelona-Girona-la Jonquera i un altre aniria entre Tortosa i Lleida. Es tracta d’una proposta de grans itineraris amb bicicleta que, en alguns casos, aniran paral·lels als eixos viaris, mentre que en altres casos s’aprofitaran les vies pedalables existents. L’objectiu del govern és crear una xarxa completa útil tant per a recorreguts llargs com per a desplaçaments curts. Paral·lelament, el pla estableix que el govern col·laborarà amb ajuntaments, consells comarcals i diputacions per impulsar el creixement i manteniment de les pistes ciclistes secundàries com ara carrils bici municipals o vies verdes intermunicipals. Per tal d’aconseguir una mobilitat plena, el pla estratègic considera imprescindible l’increment de la intermodalitat amb el transport públic. En aquest sentit, s’homogeneïtzaran horaris i requisits d’admissió als diferents operadors de transport.

Campanyes de formació i promoció El pla d’adequació d’una gran xarxa de carrils bici al país anirà acompanyat de diverses actuacions de promoció i divulgació d’aquest mitjà de transport. En aquest sentit, es dissenyarà una campanya de promoció general sobre la bicicleta per tal de promoure un canvi en la percepció i fomentar-ne l’ús a través de la comunicació de les diferents modalitats d’ús i els seus avantatges.A més de campanyes puntuals es crearà una pàgina web interactiva. També es fomentarà el lloguer de la bicicleta i el seu ús com a mitjà de desplaçament públic. Una mesura que a la ciutat de Barcelona ja funciona i on el Bicing, des que es va implantar el 2007, té 185.000 abonats i ha arribat fins als 800.000 desplaçaments mensuals.

A més, el pla s’acompanyarà de jornades de formació escolar adreçades a nens de 5 a 16 anys per fomentar la seguretat en l’ús de la bicicleta. També es treballarà perquè des de les autoescoles es fomente el respecte del conductor de vehicle de motor envers el ciclista. Així, es faran sessions de sensibilització als professors de formació viària. 

Veure article original

]]>