Barcelona | Redacció | 15/06/2009

La setmana passada va tenir lloc el 2on seminari organitzat pel Centro de Investigación del Transporte, TRANSyT, de la Facultat d’Enginyers de Ponts i Camins de la Universitat Politècnica de Madrid.

El tema era “La convivencia peatón-bicicletas en vías urbanas” i l’Esther Anaya del BACC va presentar la ponència “Regular el uso de las vías urbanas: marco normativo de circulación de peatones y ciclistas”, que podeu trobar aquí: Ordenanzas regulación peatones y ciclistas

El seminari va ser un èxit de convocatòria i va atreure a molta gent de l’administració. L’interès de l’administració madrilenya ha augmentat en els darrers mesos, arrel de l’aprovació del Plan de Movilidad Ciclista, com es despren del fet que s’estigui preparant una ordenança ciclista i s’estiguin començant a fer consultes sobre la possibilitat d’implantar un sistema de bicicleta pública a la ciutat.

En quant a continguts, destacar les conclusions de que la bicicleta s’ha de tractar com a un vehicle per la normativa, i que, com a tal, ha de prendre lloc als vehicles (calçada), no als vianants (vorera). Es va veure que el concepte de bicicleta de la normativa estatal no serveix per la ciutat, ja que la tracta com un esport i només fa referència vies interurbanes. Això es pot justificar amb el repartiment de competències, ja que l’administració només s’encarrega de regular la mobilitat interurbana. El problema és que, els ens locals, pel que fa a la bicicleta, regulen a partir de la normativa estatal, generant certes normes que, en ciutat, no s’adiuen amb el concepte de la bicicleta com a mode transport. Com resoldre això? Potser una modificació de la normativa estatal, encara que no sigui el seu àmbit, però que deixi clar en quin àmbit és aplicable cada norma, per tal que els ajuntaments siguin conscients que cal regular certs àmbits del mode ciclista al seu nivell administratiu. Potser una normativa estatal específica per la bicicleta urbana, que serveixi com a base per a l’elaboració d’ordenances. Es van remarcar els conceptes bàsics que aquesta normativa hauria de tenir, que són tan senzills com:

• la priorització dels modes no motoritzats (vianant sobretot, després la bicicleta)

• la bicicleta és un vehicle i

• la bicicleta és un transport.

Com incorporar-los? Es va remarcar la importància de la moderació del trànsit, que implica una jerarquització dels carrers per fer-los, en primer lloc més habitables i en segon lloc i consequentment, més ciclables. També es va fer palesa en els vincles entre la gestió del territori, l’urbanisme i la mobilitat, plans i gestions que han d’anar lligats per aconseguir un resultat coherent i efectiu.

Properament, es penjaran al web del TRANSyT els documents presentats en aquest últim seminari. El primer d’aquests seminaris va tractar sobre disseny de vies ciclistes a Madrid i podeu trobar la informació aquí.

]]>