La proposta del BACC potencia la convivència entre els transports sostenibles i rep el recolçament de la Plataforma Diagonal per Tothom La proposat del BACC millora i maximitza la seguretat viària de vianants, bicicletes, transports públics i motoritzats, donant prioritat als primers.

La proposta rep el suport de la Plataforma Diagonal per Tothom http://diagonalbarcelona.wordpress.com/. El BACC també ha realitzat altres propostes e disseny, però aquesta seria la més convinent. El BACC va presentar aquesta proposta al setembre, a una reunió amb l’ajuntament de Barcelona, dintre del procés de participació i està satisfet amb la predisposició mostrada pels serveis tècnics del consistori.  

]]>