Una eina amb possibilitats No em regalis A la darrera Mesa de la Bicicleta es va presentar una novetat per part dels Mossos d’Esquadra: han obert al públic el seu registre de bicicletes robades per tal que si algú ha patit un robatori pugui consultar si la seva bicicleta està en algun dels dipòsits d’aquest cos policial (i no d’altres, atenció!). La consulta serà a través del número de bastidor o de qualsevol altre codi alfanumèric que consti al quadre de la bicicleta. En cas que aquesta consti al registre, es podrà reclamar la devolució presentant el document acreditatiu corresponent: factura o document de conformitat dels registradors. Aquesta mesura és positiva però es queda a mitges. S’afegeix a d’altres de caire públic (biciregistro) o privat (bicitronic) sense que, per problemes competencials o manca de compromís polític, s’hagi enfocat el problema des d’una òptica integral que resulti eficaç per trencar el cercle del robatori de bicicletes. A dia d’avui, només a internet hi ha com una desena de llocs per preguntar la localització d’una bicicleta robada, a banda de tots els dipòsits municipals del país. Pel BACC, caldria que es registrés qualsevol compravenda que tingués lloc a nivell nacional, com ara passa per exemple amb les línies de mòbil. Per això, les bicicletes haurien de tenir de fàbrica un troquelat eficaç i normalitzat al quadre que no pogués emmascarar-se amb una mà de pintura o fent servir una llima. Restringir la venda i reparació de bicicletes en tendes especialitzades i compromeses permetria donar valor a aquesta tasca (com els concessionaris dels cotxes) i evitar la revenda de bicicletes robades. Per altra banda, seria eficaç que aquest procediment el fes seu el SCT o la DGT. Amb els recursos de la matriculació del vehicle privat, que són molts, es podria gestionar aquest control sobre la propietat de les bicicletes. A la base de dades de la DGT la estructura ja està preparada i qualsevol cos policial o Ajuntament podria comprovar la propietat de les nombroses bicicletes que es roben sense haver de crear protocols i programes informàtics nous que només fan que diversificar les dades; pedaços que mai podran donar solució al problema. De totes formes felicitem als Mossos d’Esquadra per la iniciativa, que mostren en la pàgina d’inici del seu web. I de moment tocarà seguir recordant als ciclistes que aparquin bé la seva bicicleta (un bon cadenat és important) i que la registrin al seu ajuntament. En cas de robatori, feu la corresponent denúncia als Mossos d’Esquadra.]]>