Patrocini i bicicletes elèctriques 8131695958_61cf9bcfbc_b La introducció d’un patrocini no pot comportar cap reducció en la qualitat: la redistribució i els indicadors del servei han de tornar als nivells habituals. Ni pot suposar una modificació de la tarifa, en la seva quantia o tipologia: s’ha de mantenir l’abonament actual com a principal, a un preu que no creixi per sobre de l’IPC. L’Ajuntament no ha de reduir la seva aportació al bicing: els ingressos addicionals han de servir per un “major upgrade” que permeti que una part de la flota sigui elèctrica i que s’habilitin més bicicletes i més estacions, especialment allà on se n’han retirat i a zones altes on encara no han arribat mai. La sostenibilitat econòmica del servei no passa per augmentar les tarifes o reduir el nivell del servei sinó per introduir més usuaris, tant habituals com ocasionals, especialment com a complement al transport públic mitjançant la propera T-Mobilitat. El benefici seria recíproc amb la intermodalitat que es donaria.]]>