VOTA “A” O “B” si estàs a favor del tranvia, el vianant i la bicicleta.

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) està a favor de la reforma de la Diagonal de Barcelona i t’anima a votar, ja sigui per l’opció A o B.

El BACC creu que la reforma de la Diagonal multiplicarà sens dubte la quota modal de la bicicleta a Barcelona. De les dades del propi Ajuntament es desprèn que actualment 44.000 ciclistes circulen diàriament al llarg de la Diagonal, (l’11% dels desplaçaments a aquesta via). Quan s’hagi realitzat el projecte de reforma la quota modal augmentarà al 14%, es a dir, 66.000 ciclistes transitaran per aquesta avinguda a diari. Es clar que l’ajuntament també preveia 30.000 usuaris del Bicing i actualment hi ha 180.000.

Per això, el projecte de reforma de la Diagonal amb el tranvia és absolutament necessari i ha de ser vertaderament representatiu del canvi de paradigma que estem vivint a la nostra ciutat en quant a mobilitat. Val a dir, que un carril bici te una capacitat 4 vegades major, per al transport de persones, que un carril de vehicles per a cotxes. El carril bicicleta de la Diagonal, ha de permetre que la bicicleta sigui un vehicle realment competitiu davant els vehicles motoritzats.

Ens sobren les raons

 . El canvi de la Diagonal és una inversió necessària a favor de la eficiència i l’estalvi energètic i la salut dels ciutadans.

. Cal canviar de model de mobilitat i passar dels 8 carrils de vehicle privat motoritzat als 2 carrils que es proposen, i ara és el moment.

. Els arbres de la Diagonal s’ofeguen: L’eixample és un dels barris més contaminats de Catalunya. A més, cada any moren 3.500 persones prematurament a l’àrea de BCN (dades del CREAL) per la contaminació ocasionada en un 890% pel trànsit.

. La Diagonal actual = accidents: té 141% més d’accidents que la mitjana de la ciutat.

. La Diagonal és la via ràpida per travesar la ciutat, i per tant, ha de ser pel transport públic terrestre i accessible, com és el tranvia, pel vianant i per la bicicleta.

. El tranvia és el millor transport públic ja que és fàcil d’accedir per les persones grans, les persones de mobilitat reduida i el més adaptat a la bicicleta.

. La Diagonal serà per a que els barcelonins gaudeixin del carrer i recuperin el seu espai a la via pública i no una “carretera” de pas com és ara.

Vota ara a www.bcn.cat/diagonal

 

 

]]>