L’augment de la mobilitat ciclista serà conseqüència de les raons següents:

1. Cada cop hi ha més gent que es passa a la mobilitat activa a Barcelona i utilitza la bicicleta. Es tracta del transport urbà més eficient des del punt de vista energètic, que no contamina, que es econòmic i ràpid. A més, després del caminar, la bici, és el mitjà de transport més universal (gairebé tothom el pot fer servir) i suposa un benefici indiscutible per a tota la societat en termes de salut, estalvi energètic, seguretat i també en la democratització de l’espai públic, donat que ocupa poc espai.

2. El carril bici de la Diagonal és un eix estructurador de la xarxa ciclable de Barcelona, i per tant molt utilitzat. La costura en Diagonal que suposa aquesta avinguda, farà augmentar la demanda d’usuaris del transport en bicicleta d’una manera similar a l’augment de la corba de demanda d’usuaris del tramvia quan aquests estiguin units. Per això considerem que el tramvia, el vianant i la bicicleta han de ser prioritaris al llarg de la Diagonal.

3. El carril bici de la Diagonal haurà de permetre que molts ciclistes pugin utilitzar‐la de pas, de forma àgil, ràpida i còmode. Alhora, haurà de donar cabuda a persones que vulguin passejar en bicicleta o fer cicloturisme urbà i també a usuaris vulnerables i principiants. I no hem d’oblidar altres vehicles sense motor més amples que una bicicleta convencional (Tricicles, patinadors, bici taxis, vehicles de transport de mercaderies a pedals, remolcs, etc.) Aquest últims podrien circular per una calçada de zona 30 i lliurar el carril bici als usuaris més vulnerables. Per aquest motiu, es imprescindible que el carril bici estigui ben integrat; que tingui el seu espai sense conflicte amb vianants; que tingui ample suficient; que sigui rectilini i continu a les interseccions i que gaudeixi de la prioritat semafòrica que gaudirà el tramvia.

Pel que fa a les opcions de reforma de la Diagonal presentades per l’Ajuntament, el BACC considera:

Sobre l’opció A: l’espai de la bicicleta es troba integrat als carrils de servei que divideixen els bulevards previstos per als vianants. Què passarà amb els vianants Què passarà amb els vianants que surtin entre els arbres sense avís, ja que tot està a un mateix nivell? Què passarà quan tot estigui ple de vehicles de càrrega i descàrrega? Què passarà quan tot estigui ple de vianants? Considerem, en aquesta opció, que potser resultaria més adequat mantenir els carrils bici exactament a la mateixa ubicació on els trobem avui (annexes a la calçada principal).

Sobre l’opció B: el conflicte existent avui entre les parades de bus i el carril bici tant pròxim i poc diferenciat, es podria reproduir amb el tramvia, un transport molt més potent. A més, la bicicleta podria perdre tot el seu avantatge si ha de circular per l’exterior de les places Joan Carles I (5 semàfors no sincronitzats per superar una única intersecció) o Jacint Verdaguer (altres 5 semàfors no sincronitzats) i no pot ferho pel mig com ho farà el tramvia. Tot i així, l’opció B, Tal com ha sigut concebuda pels arquitectes de la Diagonal, és més un sistema d’opcions que una rambla, per tant, es pot adaptar amb major flexibilitat a altres solucions segons la necessitat del lloc i al llarg del temps.

Advertim que, en ambdós casos, amb les amplies voreres previstes, si la infraestructura ciclista no resulta prou satisfactòria, els usuaris de la bici, automàticament, circularan per les voreres, amb el greuge que això comporta per als vianants.

Es possible que l’Ajuntament no hagi explicat prou be al conjunt de la ciutadania com s’ha arribat a aquestes opcions i quines han sigut descartades i perquè. Però en qualsevol cas considerem que la situació de la bicicleta en la reforma de la Diagonal serà molt millor que l’actual i instem a tots els ciutadans de Barcelona (es desplacin en bicicleta o no) a que participin en aquesta votació en favor de la reforma (A o B), per les raons següents:

En primer lloc, perquè tenim una oportunitat sense precedent de participar en un procés de reforma de gran repercussió per al futur de la nostra ciutat.

En segon lloc, perquè l’Ajuntament ha apostat per aquesta reforma i atorga una confiança als ciutadans que mereix ser corresposta.

En tercer lloc, perquè el fet de participar en aquest procés de reforma fa que els ciutadans sentin seu aquest projecte i en gran part la ciutat en la que viuen.

En quart lloc, perquè el benefici d’aquesta reforma serà considerable, serà per molts anys i per a tots els ciutadans.

Per profunditzar en els detalls tècnics sobre la bicicleta a la Diagonal, consultar el document del BACC al web www.diagonal.cat

]]>